GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r.

4622,84 zł brutto – tyle według GUS wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w okresie: styczeń-marzec 2018 r. To o 269,29 zł brutto więcej niż w analogicznym czasie poprzedniego roku.

Główny Urząd Statystyczny wylicza średnią arytmetyczną. Oznacza to, że sumuje wszystkie wynagrodzenia, a otrzymany wynik dzieli przez liczbę zatrudnionych branych pod uwagę. Płace są wyrażone w kwocie brutto, tzn. przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.  

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Do pensji, na podstawie których ustala się wysokość przeciętnego wynagrodzenia, wlicza się również honoraria, wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pobierane przez pracowników jednostek sfery budżetowej.  

Trzynasta pensja – kiedy jest wypłacana?

Źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-i-kwartale-2018-roku,271,20.html