GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r.

4950,94 zł brutto – taka była wartość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r.

W analogicznym okresie 2018 r. przeciętne wynagrodzenie było nieco niższe i wynosiło 4622,84 zł, a w pierwszym kwartale 2017 r. – 4353,55 zł brutto.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r.

Kwoty podawane przez Główny Urząd Statystyczny stanowią wartość brutto, tzn. przed odliczeniem składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość pensji w Polsce zależy nie tylko od wymiaru składek oraz innych potrąceń. Wpływają na nią również inne czynniki, takie jak np. struktura i sytuacja gospodarcza panująca w kraju czy wydajność pracowników. Nie bez znaczenia pozostają także regulacje prawne, dotyczące np. płacy minimalnej, która od lat systematycznie wzrasta.   

Zarobki netto w Polsce poniżej średniej europejskiej

Źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2019-r-,271,24.html