GUS: Rynek pracy w drugim kwartale 2018 r.

Od kwietnia do czerwca 2018 r. 56,5% osób było aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wzrosła o 1,4% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Tak wynika z danych GUS.  

Statystyki dotyczą osób w wieku produkcyjnym (15 lat i więcej). Jak podaje GUS, w drugim kwartale 2018 r. pracowało 16 565 tys. ludzi. Wśród ogółu pracujących znajdowało się więcej mężczyzn niż kobiet (54,8% w stosunku do 45,2%).

Aktywność zawodowa kobiet według GUS

3,6% - tyle w drugim kwartale 2018 r. wyniosła stopa bezrobocia wg BAEL. 617 tys. osób nie podejmowało aktywności zawodowej. W końcu czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,9%.

Bezrobocie – GUS

Od marca do czerwca 2018 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. 31% z nich dotyczyło handlowców i sprzedawców. Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników wystąpił w budownictwie, inżynierii, produkcji i logistyce.   

Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-drugim-kwartale-2018-r-,12,34.html