GUS: Rynek pracy w pierwszym kwartale 2019 r.

Współczynnik aktywności zawodowej na poziomie 55,9% i stopa bezrobocia rejestrowanego w wysokości 5,9% - to obraz polskiego rynku pracy, jaki wyłania się z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Dane odnoszą się do okresu styczeń-marzec 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 55,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zmniejszył się o 0,2 p. proc. w stosunku do danych z ostatniego kwartału 2018 r. W marcu 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 984,7 tys. – o 107,4 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów Q1 2019” wynika, że najwięcej ogłoszeń opublikowanych na łamach portalu skierowanych było do specjalistów ds. handlu i sprzedaży (30%). Poszukiwano również pracowników w obszarach, takich jak obsługa klienta (22%), IT (15%), finanse (13%) oraz inżynieria (11%).  

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2019-r-,12,37.html