GUS: Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2019 r.

5,6% - tyle według GUS wynosiła stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. Najniższy wskaźnik odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższy – na Warmii i Mazurach.

Stopa bezrobocia była zróżnicowana w poszczególnych częściach kraju i wynosiła:

 • 3,0% - w województwie wielkopolskim,
 • 4,2% - w województwie śląskim,
 • 4,5% - w województwie małopolskim,
 • 4,7% - w województwie mazowieckim
 • 4,8% - w województwie pomorskim,
 • 5,0% - w województwie dolnośląskim,
 • 5,4% - w województwie lubuskim,
 • 5,9% - w województwie łódzkim,
 • 5,9% - w województwie opolskim,
 • 7,1% - w województwie zachodniopomorskim,
 • 7,4% - w województwie podlaskim,
 • 7,7% - w województwie lubelskim,
 • 8,0% - w województwie świętokrzyskim,
 • 8,3% - w województwie podkarpackim,
 • 8,4% - w województwie kujawsko-pomorskim,
 • 9,7% - w województwie warmińsko-mazurskim.

Pod koniec marca 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,9%. Wskaźnik spadł m.in. w Wielkopolsce, na Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu oraz na Pomorzu.  

GUS: W marcu 2019 r. najniższa stopa bezrobocia w Wielkopolsce

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-kwietnia-2019-r-,2,81.html