GUS: Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w latach 2011-2019

12,3% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w styczniu 2011 r. W analogicznym okresie 2019 r. wskaźnik był wyraźnie niższy i zatrzymał się na poziomie 5,8%.

Poziom bezrobocia w Polsce zmienia się w zależności od sytuacji ekonomicznej kraju, kosztów zatrudnienia pracownika oraz innych czynników, takich jak np. zapotrzebowanie na specjalistów posiadających określone kwalifikacje. Skala trudności ze znalezieniem pracy może różnić się w zależności od regionu.

Rodzaje bezrobocia – czym się różnią?

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie obrazujące, jak w latach 2011-2019 zmieniała się liczba osób bezrobotnych w Polsce. W styczniu 2011 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1962,9 tys. osób (12,3%). W tym samym miesiącu 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 954,4 tys. (5,8%). Spadek bezrobocia na przestrzeni lat wynika nie tylko z rozwoju gospodarczego oraz dużej liczby inwestycji realizowanych na terenie naszego kraju. Inną przyczyną jest otwarcie granic i emigracja zarobkowa.   

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-wyrownane-sezonowo-w-latach-2011-2019,5,1.html