GUS: Sytuacja na rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.

Spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i nieznaczny wzrost wskaźnika zatrudnienia – to kluczowe zmiany, jakie zaszły na rynku pracy od czerwca do września 2018 r.

56,8% - tyle w trzecim kwartale 2018 r. wynosił współczynnik aktywności zawodowej. Oznacza to, że pracujący stanowili ponad połowę ludności w wieku 15 lat i więcej. Populacja aktywnych zawodowo wynosiła 17,279 mln, a biernych zawodowo – 13,139 mln. 5,7% - stopa bezrobocia rejestrowanego w trzecim kwartale zmalała o 0,1% w stosunku do drugiego kwartału. Pod koniec września 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 947,4 tys. osób, czyli o 20,5 tys. osób mniej niż pod koniec czerwca.  

GUS: Rynek pracy w drugim kwartale 2018 r.

Specjaliści ds. handlu i sprzedaży (29,5%), specjaliści ds. obsługi klienta (22,3%), specjaliści ds. IT (14,2%) – to fachowcy najczęściej poszukiwani przez pracodawców w trzecim kwartale 2018 r. Największy wzrost zapotrzebowania dotyczył budowlańców. W tym obszarze pojawiło się aż o 63% więcej ogłoszeń niż przed rokiem. Tak wynika z danych Pracuj.pl.   

Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-trzecim-kwartale-2018-r-,12,35.html