GUS: W 2017 r. najwięcej miejsc zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, motoryzacji i budownictwie

Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, przewaga mężczyzn, duże zapotrzebowanie na handlowców i niskie bezrobocie – to obraz polskiego rynku pracy w 2017 r.

Jak pokazują statystyki, pod koniec 2017 r. było w Polsce 23,5 mln osób w wieku produkcyjnym. Ta grupa stanowiła 61,2% populacji. W 2016 r. liczba osób w wieku produkcyjnym była o 250 tys. wyższa.

W czwartym kwartale 2017 r. wśród pracujących przeważali mężczyźni (9,091 mln mężczyzn w stosunku do 7,314 mln kobiet).

Aktywność zawodowa kobiet według GUS

W okresie październik-grudzień 2017 r. najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie zachodniopomorskim (2,9%), a najwyższy – w województwie lubelskim (7,9%). Uśredniony wskaźnik dla całej Polski wynosił 4,5%. Najwięcej wolnych miejsc pracy występowało w sekcjach PKD, takich jak:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych,
  • budownictwo,
  • transport i gospodarka magazynowa.

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów”, w 2017 r. branże, w których występowało największe zapotrzebowanie na pracowników, to:

  • handel hurtowy / sprzedaż B2B (12%),
  • bankowość / ubezpieczenia / finanse / ekonomia / księgowość (11%),
  • handel detaliczny / sprzedaż B2C (8%).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/rynek-pracy-w-2017-r-,4,1.html