GUS: W marcu 2019 r. najniższa stopa bezrobocia w Wielkopolsce

5,9% - tyle w marcu 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Najniższy wskaźnik odnotowano w Wielkopolsce (3,2%), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (10,4%).  

W lutym 2019 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,1%, a liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – 1,018 mln. Od 1991 r. w lutym nie odnotowano niższych wskaźników.

Liczba osób bezrobotnych w lutym niższa niż w styczniu 2019 r.

Pod koniec marca 2019 r. stopa bezrobocia spadła. Zmalała również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy (z 1,018 mln do 984,7 tys.). Problem bezrobocia w niektórych regionach był niewielki, w innych zaznaczał się dość wyraźnie:

 • województwo wielkopolskie – 3,2% (52,5 tys. osób),
 • województwo śląskie – 4,4% (82,2 tys. osób),
 • województwo małopolskie – 4,8% (72,4 tys. osób),
 • województwo mazowieckie – 4,9% (138,8 tys. osób),
 • województwo pomorskie - 5,1% (47,9 tys. osób),
 • województwo dolnośląskie – 5,3% (64,7 tys. osób),
 • województwo lubuskie – 5,8% (22,2 tys. osób),
 • województwo opolskie – 6,2% (22,6 tys. osób),
 • województwo lubelskie – 8% (75,1 tys. osób),
 • województwo świętokrzyskie – 8,3% (44,5 tys. osób),
 • województwo podkarpackie – 8,7% (83,3 tys. osób),

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2019-r-,2,80.html