GUS: W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. liczba wypadków przy - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz Warmia i Mazury - to regiony z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości. Najwięcej niebezpiecznych zdarzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu.

O każdym zdarzeniu zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy pracodawca powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Do jego obowiązków należy także sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS. Dzięki danym napływającym od zatrudniających urząd może opracowywać raporty dotyczące niebezpiecznych incydentów. Za wypadek przy pracy uznaje się każde „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.  

Jakie zdarzenia kwalifikują się jako wypadek przy pracy?

Najwyższy wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na tysiąc pracujących) występował na Dolnym Śląsku (5,25), Opolszczyźnie (5,10) oraz Warmii i Mazurach (5.08). Do niebezpiecznych zdarzeń dochodziło przede wszystkim w obszarach, takich jak:

 • górnictwo i wydobywanie,
 • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.  

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-okresie-styczen-wrzesien-2018-r-dane-wstepne,3,33.html

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe