GUS: W październiku 2018 r. najniższy poziom bezrobocia w Wielkopolsce

Wielkopolska, Śląsk i Małopolska – to województwa, w których problem bezrobocia osiąga najmniejsze rozmiary. Poniżej uśrednionego wskaźnika dla całego kraju znajdują się także: Pomorze, Dolny Śląsk i województwo lubuskie.

5,7% - tyle pod koniec października 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Najniższy wskaźnik (3,1%) odnotowano w Wielkopolsce, gdzie w urzędach pracy było zarejestrowanych 50,1 tys. osób. Niewielka liczba osób bez zatrudnienia charakteryzowała także Śląsk (79,4 tys. osób) i Małopolskę (69,4 tys. osób). Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia występowały na Warmii i Mazurach (50,7 tys. osób) oraz w województwach: kujawsko-pomorskim (69,5 tys. osób) i świętokrzyskim (41,9 tys. osób).   

Najwyższy spadek bezrobocia - na Podkarpaciu

Dane GUS dotyczące bezrobocia obejmują wyłącznie osoby, które nie mają legalnego zatrudnienia i są zarejestrowane w urzędach pracy. W tej grupie mogą znajdować się pracownicy tzw. szarej strefy. Szacuje się, że w 2017 r. ta grupa stanowiła 5,4% wszystkich pracowników.

GUS: 880 tys. osób w szarej strefie

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-pazdziernika-2018-r-,2,75.html