GUS: W pierwszym półroczu 2019 r. więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn

Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w polskich urzędach pracy. W okresie od marca do czerwca 2019 r. zmalała ona o 10,9% - tak wynika z najnowszego raportu.

877,1 tys. – tyle pod koniec czerwca 2019 r. wynosiła liczba osób zarejestrowanych w PUP. Pod koniec marca 2019 r. była ona równa 984,7 tys. Spadek bezrobocia okazał się wyraźniejszy wśród mężczyzn (13,6%) niż wśród kobiet (8,7%). 

W czerwcu 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,3%. Regiony Polski, w których wskaźnik był najwyższy, to: 

  • województwo warmińsko-mazurskie (8,8%),
  • województwo kujawsko-pomorskie (7,9%),
  • województwo podkarpackie (7,9%).  

Najniższą liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy odnotowano w Wielkopolsce (2,8%), na Śląsku (3,9%) oraz w Małopolsce (4,2%). 

Pod koniec pierwszego półrocza 2019 r. 83,9% bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku.  

Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu 2019 r.

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-ii-kwartal-2019-roku,3,37.html