GUS: W trzecim kwartale 2018 r. najwięcej miejsc pracy na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce

W okresie: lipiec-wrzesień 2018 r. najwięcej wolnych miejsc pracy występowało w sektorze prywatnym oraz w firmach i instytucjach zatrudniających więcej niż 49 osób. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim robotników przemysłowych i rzemieślników.  

Przetwórstwo przemysłowe (25,9%), budownictwo (16,4%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (16,3%) – to obszary, w których w przedostatnim kwartale 2018 r. występowało największe zapotrzebowanie na pracowników. Wśród najczęściej poszukiwanych osób znajdowali się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz specjaliści. Tak wynika z danych GUS.

Co oznacza rynek pracy w Polsce?

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w województwach: mazowieckim (26%), śląskim (13,4%) i wielkopolskim (11,1%). Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia występowały na Podlasiu (1,2%), Opolszczyźnie (1,3%) i w województwie świętokrzyskim (1,6%).

W trzecim kwartale 2018 r. najwięcej ofert opublikowanych w serwisie Pracuj.pl dotyczyło specjalistów ds. handlu i sprzedaży (29,5%), specjalistów ds. obsługi klienta (22,3%) oraz specjalistów ds. IT (14,2%). Często poszukiwano również specjalistów ds. finansów (12,8%) oraz inżynierów (12,6%). Największy wzrost zapotrzebowania na fachowców odnotowano w budownictwie, produkcji i inżynierii.  

Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-iii-kwartale-2018-roku,2,31.html