GUS: Warunki pracy w 2018 r. – najbezpieczniej na Mazowszu, najgroźniej na Górnym Śląsku

Hałas, chemikalia, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, pyły – to przykładowe zagrożenia, na które narażeni są polscy pracownicy. Aby zminimalizować ryzyko zawodowe, pracodawcy analizują zagrożenia i oferują świadczenia, takie jak np. posiłki regeneracyjne, napoje, dodatki pieniężne, skrócony czas pracy lub dodatkowe urlopy. 

Czynniki szkodliwe obecne w miejscu zatrudnienia decydują nie tylko o komforcie pracy, ale również o bezpieczeństwie pracowników. Główny Urząd Statystyczny przeanalizował warunki panujące w 82,4 tys. zakładów, zatrudniających 6 mln osób. Z raportu GUS wynika, że 7,7% osób pracowało w warunkach zagrożenia. Było ono związane ze środowiskiem lub uciążliwością pracy albo z czynnikami mechanicznymi (np. niebezpieczne maszyny). Najtrudniejsza sytuacja panowała w województwie śląskim, gdzie jedna na siedem osób pracowała w warunkach zagrożenia, a najkorzystniejsza sytuacja – w województwie mazowieckim, gdzie na niebezpieczne warunki była wystawiona jedna na dwadzieścia siedem osób.  

Warunki szkodliwe i szczególne w pracy

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/warunki-pracy-w-2018-roku,1,13.html