GUS: Więcej osób pracujących i wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

Od 2012 r. w Polsce wzrasta liczba osób, które wykonują pracę. W górę idą również pensje. W 2017 r. płaca minimalna była o 51,9% wyższa niż w 2010 r. W tym okresie średnia krajowa wzrosła o 33%. Tak wynika z danych GUS.

Administrowanie i działalność wspierająca, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa – to sekcje wyróżnione przez Główny Urząd Statystyczny, w przypadku których wystąpił najwyższy przyrost liczby osób pracujących (w stosunku do 2016 r.). Obszary, w których wzrosło wynagrodzenie, to przede wszystkim: zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 8,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 7,6%) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (wzrost o 7,5%).

Handel hurtowy, bankowość, handel detaliczny / sprzedaż B2C, produkcja FMCG i dóbr użytkowych, a także przemysł ciężki i chemiczny – to branże, w których w 2017 r. wystąpiło największe zapotrzebowanie na pracowników. Największy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano w obszarach:

  • budownictwo / inżynieria (41,7%),
  • energetyka / górnictwo (25%),
  • transport / spedycja / logistyka / łańcuch dostaw (22,2%).

Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Rynek Pracy Specjalistów 2017

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html