GUS: Więcej wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2019 r.

2,3% - tyle w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł wzrost liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r. Liczba wakatów w pierwszych miesiącach bieżącego roku była równa 142,5 tys.

Wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych stanowisk pracy zależy od wielu czynników. Znaczenie ma m.in. sytuacja gospodarcza oraz sezonowość zatrudnienia w niektórych branżach, np. w budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie.

Czym jest bezrobocie sezonowe?

Sekcje PKD, w których występowało najwięcej wakatów, to przede wszystkim:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • budownictwo,
  • handel, naprawa pojazdów samochodowych,
  • transport i gospodarka magazynowa,

Rozkwit transportu i logistyki

  • zakwaterowanie i gastronomia.

Z raportu „Rynek Pracy Specjalistów Q1 2019” wynika, że najwięcej ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl w pierwszym kwartale 2019 r. odnosiło się do obszarów, takich jak handel i sprzedaż (30%), obsługa klienta (22%) oraz IT (15%).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2019-roku,2,33.html