GUS: Wypadki przy pracy. Najwięcej groźnych zdarzeń w górnictwie

W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wskaźnik wypadkowości dla całej Polski wynosił 1,17 i był niższy niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwięcej wypadków przy pracy zdarzyło się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz dolnośląskim.

Wskaźnik wypadkowości to liczba wypadków przy pracy przypadających na 1000 osób pracujących. Był on najwyższy na Warmii i Mazurach (1,52), na Podlasiu (1,46) i na Dolnym Śląsku (1,42), a najniższy – na Mazowszu (0,78), w Małopolsce (0,94) i na Podkarpaciu (1,07). Obszary działalności, w których odnotowano najwyższą liczbę groźnych zdarzeń, to:

  • górnictwo i wydobywanie (3,22),
  • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (2,66),
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,97).

Najmniej niebezpiecznych incydentów dotyczyło pracowników zatrudnionych w informacji i komunikacji oraz w pozostałej działalności usługowej i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

W pierwszym kwartale 2018 r. wskaźnik wypadkowości wynosił 1,21, a w całym roku 2018 – 6,37.

GUS: Najwięcej wypadków przy pracy na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-kwartale-2019-roku-dane-wstepne,3,35.html