GUS: Wyższy poziom zatrudnienia i wynagrodzeń od stycznia do czerwca 2019 r.

Wzrost liczby zatrudnionych i wyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. – tak w pierwszym półroczu 2019 r. prezentowała się sytuacja na polskim rynku pracy.  

9647,7 tys. – tyle pod koniec czerwca 2019 r. wynosiła liczba osób pracujących w Polsce. Była wyższa o 2,3% w porównaniu z danymi z pierwszego półrocza. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, a także transport i gospodarka magazynowa – to sekcje PKD, w których odnotowano najwyższy wzrost zatrudnienia. Z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2019. Kogo szukali pracodawcy?” wynika, że najwięcej ogłoszeń opublikowanych w serwisie odnosiło się do specjalizacji, takich jak: handel i sprzedaż (29%), obsługa klienta (22%) oraz IT (15%)

Jak informuje GUS, w pierwszym półroczu 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosiło 4895,58 zł, czyli o 7,1% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. 

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-pierwszym-polroczu-2019-roku,1,35.html