GUS: Wzrost przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w styczniu 2019 r.

Na początku 2019 r. poziom wynagrodzeń wzrósł we wszystkich sekcjach PKD. Największy wzrost odnotowano w górnictwie i wydobywaniu. Wskaźnik zatrudnienia również poszybował do góry.

2,9% - tyle w styczniu 2019 r. wyniósł wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 7,5%. W styczniu 2019 r. wynosiło 4931,80 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Podwyżki nastąpiły we wszystkich sekcjach PKD. Wzrost wyniósł 2,3% - w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz 11,7% w górnictwie i wydobywaniu. Średni wzrost osiągnął 7,5%. Górnictwo stanowiło jedną z najbardziej dochodowych branż również w 2017 r. W tym okresie przeciętna pensja w tej sekcji wynosiła 7017,63 zł brutto. Wyższe zarobki odnotowano tylko w sekcjach, takich jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.  

5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2019-roku,3,86.html