GUS: Z jakich mediów społecznościowych korzystały polskie przedsiębiorstwa w 2017 r.?

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. 59.5% Polaków posiadało smartfon. W grupie wiekowej 16-24 lata odsetek użytkowników tego urządzenia wynosił aż 91,5%. Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii wpływa na to, jak szukamy informacji dotyczących np. wolnych miejsc pracy.

Aplikacja mobilna – sposób na szybkie znalezienie pracy

Popularność Internetu i mobilnych urządzeń decyduje również o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa docierają ze swoimi ofertami do potencjalnych klientów. Według szacunków GUS w 2017 r. 26% przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób korzystało z serwisów społecznościowych, 8,9% - z portali umożliwiających udostępnianie multimediów, 4,5% - z blogów oraz mikroblogów, a 2,3% - z narzędzi Wiki. W 2017 r. 18% polskich gospodarstw domowych nie miało dostępu do Internetu. Najczęstsze powody to: brak potrzeby, brak umiejętności oraz zbyt wysokie koszty sprzętu.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/jak-korzystamy-z-internetu-2017,5,8.html