GUS: Zatrudnienie i wynagrodzenia we wrześniu 2019 r. wyższe we wszystkich sekcjach PKD

Coraz więcej Polaków pracuje, a wynagrodzenia rosną – tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 2,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniósł 6,6%.

Jak podaje GUS, we wrześniu 2019 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie było równe 6386,0 tys. W statystykach zostały ujęte osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, pracujące w podmiotach zatrudniających więcej niż 9 osób.

Wymiar czasu pracy na pełny etat – jak go określić?

5084,56 zł brutto – tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. wzrost nastąpił we wszystkich sekcjach PKD – w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Najniższy wzrost odnotowano w informacji i komunikacji (4,4%), a najwyższy w administrowaniu i działalności wspierającej (9,5%).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-we-wrzesniu-2019-roku,3,94.html