GUS: zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r.

4599,72 zł brutto – tyle wynosiło w lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu ze styczniem - było wyższe o 6,8%. Poziom zatrudnienia to 6197 tys.,  a więc widoczny jest wzrosło 3,7%.

Informacje gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. Zakres funkcjonowania firm obejmuje m.in.: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, nieruchomości, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność prawniczą oraz rachunkowo-księgową, a także  kulturę, rozrywkę i rekreację.

Wskaźnik zatrudnienia nie odnosi się do  małych firm, w których poziom wynagrodzeń jest niższy niż w dużych przedsiębiorstwach. GUS publikuje dane co miesiąc. Udostępnia też raporty kwartalne, jednak dotyczą one nie tylko prywatnych zakładów pracy, ale również jednostek sfery budżetowej.   

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lutym-2018-roku,3,75.html