Ile zarabia architekt?

Przeciętne wynagrodzenie architekta – głównego projektanta w 2017 roku wynosiło 7600 zł brutto. Co czwarta osoba pracująca na tym stanowisku zarabiała ponad 9200 zł brutto. Zarobki wahają się w zależności od specjalizacji, doświadczenia i lokalizacji firmy. Wykonywanie tej profesji wymaga uprawnień nadawanych przez Izbę Architektów.   

Architekt – wymagania i kwalifikacje

Na architekcie ciąży duża odpowiedzialność za projekt budynku lub sposób zagospodarowania przestrzeni. Osoba, która chce wykonywać ten zawód, musi posiadać kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów na kierunku architektura lub architektura krajobrazu. Obowiązek uzyskania uprawnień budowlanych w ramach specjalności architektonicznej wynika z ustawy Prawo budowlane (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414). Architekt, który posiada tytuł magistra inżyniera, po odbyciu 3-letniej praktyki zawodowej, musi przystąpić do egzaminu przed Okręgową Izbą Architektów. W tym zawodzie istotne są nie tylko kwalifikacje, ale również predyspozycje, tzn. talent plastyczny, wyobraźnia, a także zdolność przyswajania wiedzy technicznej. Duże znaczenie ma także umiejętność obsługi programów komputerowych, takich jak AutoCad.

Wynagrodzenie architekta w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie architekta – głównego projektanta w 2017 r. wynosiło 7600 zł brutto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych w tym charakterze zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty.  25% osób zarabiało ponad 9200 zł lub więcej  - są to specjaliści zatrudnieni głównie przez duże korporacje, biegle posługujący się profesjonalnym oprogramowaniem. Takie wnioski płyną z analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Mniej niż 5% pracowników w każdym miesiącu uzyskiwało premie. Oprócz pensji i premii, część zatrudnionych otrzymuje także dodatkowe świadczenia, np. służbowy telefon do celów prywatnych, dostęp do prywatnej opieki medycznej, a także dofinansowanie szkoleń/kursów oraz zajęć sportowych.

Przeciętne zarobki asystenta architekta to 4000 zł brutto. Co ósma osoba pracująca na tym stanowisku mogła liczyć na dofinansowanie zajęć sportowych oraz prywatną opiekę medyczną, a co dziesiąta miała możliwość korzystania z telefonu służbowego do celów prywatnych oraz ubezpieczenie na życie.

Wysokość płac zależy nie tylko od zawodu. Wpływają na nią również takie czynniki, jak staż pracy oraz wielkość i lokalizacja firmy. Zarobki architekta w Warszawie były wyższe niż w Lublinie czy Rzeszowie (więcej o tym: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-w-wiekszych-miastach). Informacje na temat wynagrodzeń w branży budowlanej oraz w innych profesjach można znaleźć na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.

Wiedza i kwalifikacje, doświadczenie, a także zmysł techniczny i estetyczny – zawód architekta wymaga wszechstronności. Osoby, które go wykonują, mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, ponieważ branża budowlana w Polsce dynamicznie się rozwija (http://media.pracuj.pl/20688-pracownicy-z-branzy-budowlanej-na-wage-zlota).