Ile zarabia architekt krajobrazu?

Kwiatowe rabaty na skwerach, szpalery drzew wzdłuż parkowych alejek, ścieżki rowerowe – ich piękno i funkcjonalność to zasługa architektów krajobrazu. W 2017 r. wynagrodzenie osób spełniających się w tym zawodzie wynosiło przeciętnie 4200 zł brutto.  

Perspektywy zawodowe

Osoba zatrudniona na stanowisku architekta krajobrazu może projektować przydomowe ogrody, parki, bulwary i obiekty sportowe (np. boiska). Architekci zajmują się również ocenianiem, jak ludzka działalność wpływa na naturę.  

Biura projektowe to miejsca, w których zatrudnia się architektów krajobrazu. Specjaliści mogą pracować również w urzędach miasta, zajmując się projektowaniem zieleni miejskiej, tzn. skwerów, parków, placów zabaw itd.

Jakie wymagania powinien spełniać architekt?

Architektura to dziedzina, która wymaga umiejętności przewidywania i analizowania. Bardzo często zgłębiają ją osoby o umyśle ścisłym. W zawodzie architekta krajobrazu liczą się również: wrażliwość i zmysł estetyczny. Niezbędna jest wiedza na temat roślin – ich wyglądu, właściwości i potrzeb. Brak umiejętności może powodować duże straty materialne. W pracy architekta krajobrazu istotna jest też empatia. Ważne, by specjalista potrafił zdiagnozować i zaspokoić potrzeby osób korzystających z danej przestrzeni. Dobrze, jeśli wśród zainteresowań architekta znajduje się ekologia. Ten zawód to ciekawe wyzwanie dla estetów i miłośników przyrody.

8 porad, jak wybrać kierunek studiów

Co studiować, żeby mieć pracę?

Aby rozpocząć studia na kierunku: architektura krajobrazu, trzeba osiągnąć wysokie wyniki na maturze z matematyki, biologii i fizyki. Oprócz tego kandydaci przystępują do egzaminu z rysunku. Przedmioty, z jakich zdobywa się zaliczenie, to np.: geometria wykreślna, matematyka, biologia roślin, geodezja, gleboznawstwo, materiałoznawstwo budowlane, budownictwo oraz drzewoznawstwo. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające m.in. dokonywanie oceny szaty roślinnej czy projektowanie zieleni miejskiej.    

Architekt krajobrazu – zarobki

4200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie architekta krajobrazu. Osoby zatrudnione na tym stanowisku najczęściej wykonywały obowiązki na podstawie umowy o pracę - 84% z nich pracowało na etacie.

7 różnic pomiędzy umową o pracę i umową-zlecenie

Aby przyciągnąć uwagę kandydatów, pracodawcy oferowali również świadczenia pozapłacowe. Oprócz wynagrodzenia przyznawali m.in.: dofinansowanie zajęć sportowych (17%), służbowy telefon do celów prywatnych (19%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (8%) oraz służbowy samochód do celów prywatnych (8%).

68% osób projektujących np. ogrody, parki itd. stanowiły kobiety.

Aktywność zawodowa kobiet według GUS