Ile zarabia asystent ds. księgowości?

Praca asystenta polega na wspieraniu innych pracowników działu księgowości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się na przykład wprowadzaniem danych do systemu księgowego. 3500 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomocy księgowej. 

Co robi asystent ds. księgowości?

Stanowisko to nie jest w pełni samodzielne, ale odpowiedzialne. Ma spore znaczenie dla całego działu. Główne zadania asystenta to: 

  • Weryfikacja i księgowanie dokumentów 

Asystent czuwa nad poprawnością dokumentów księgowych. Zajmuje się również ich gromadzeniem i porządkowaniem. Przez jego ręce przechodzą np. wyciągi bankowe. Osoba wspierająca dział księgowości uczestniczy także w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. 

  • Wprowadzanie danych do systemu księgowego

Informacje znajdujące się w dziale księgowości powinny być gromadzone w przejrzysty sposób. Właśnie dlatego regularnie trafiają do systemu księgowego. Asystent odpowiada za to, by były one wprowadzane nie tylko bezbłędnie, ale również terminowo. 

  • Dokonywanie płatności

W każdym miesiącu w firmie dokonuje się szeregu płatności, tzn. reguluje się faktury, rachunki, opłaca składki ZUS, podatki itd. Ważne, by przelewy były realizowane w określonych terminach.  

  • Przygotowywanie zestawień i raportów

Regularne podsumowywanie stanu finansowego firmy ma duże znaczenie i wymaga pełnej koncentracji i wiedzy. Obowiązek sporządzania raportów często spoczywa na asystencie ds. księgowości. 

Wymagania wobec asystentów

Choć asystent nie zajmuje samodzielnego stanowiska, musi wykazać się określonymi kompetencjami. Duże znaczenie ma np. wykształcenie kierunkowe – policealne lub wyższe. Czasami pracodawcy przyjmują studentów uczących się na kierunkach, takich jak finanse i rachunkowość. Wśród wymagań często pojawia się także umiejętność obsługi programów komputerowych, np. pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel. Oprócz kompetencji twardych liczą się także umiejętności miękkie, zwłaszcza samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów, zaangażowanie, inicjatywa oraz dobra organizacja pracy własnej.  

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Pomoc księgowej – zarobki

3500 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku asystenta ds. księgowości. Pracodawcy oferowali również dodatki pozapłacowe, takie jak np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (35%), dofinansowanie zajęć sportowych (25%), ubezpieczenie na życie (20%) i świadczenia socjalne (15%). 

5 benefitów, które chciałbyś dostać w pracy

Źródło informacji o zarobkach: ankiety wypełnione w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl

W miarę zdobywania doświadczenia i uzupełniania kwalifikacji asystent może awansować na stanowisko księgowego itd. Możliwości zawodowe zależą w znacznym stopniu od zaangażowania i ambicji pracownika. 

Rozwijaj swój potencjał, zamiast skupiać się na wadach