Ile zarabia BHP-owiec?

Wynagrodzenie osoby należącej do służby BHP zależy m.in. od stanowiska. W 2017 r. inspektorzy BHP zarabiali przeciętnie 4200 zł brutto, a główni specjaliści – 6200 zł brutto.  

Specjalista BHP – kwalifikacje

Czuwanie nad bezpieczeństwem osób przebywających w zakładzie pracy to najważniejsze zadanie BHP-owca. Do jego obowiązków należy również prowadzenie szkoleń, opracowywanie dokumentacji (instrukcje BHP, regulaminy i wewnętrzne zarządzenia), a także nadzorowanie postępowań powypadkowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Jednym z kluczowych kryteriów, jakie powinien spełnić BHP-owiec, jest posiadanie uprawnień zdobytych w technikum lub w trakcie studiów na kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy. Wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska.

Zarobki BHP-owca

Pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie zatrudnia się w charakterze: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. BHP. Tak wynika z art. 237¹¹ kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).  

  • Inspektor BHP powinien posiadać tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. 4200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku. Większość (ponad 95% inspektorów) wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. 22% pracowników otrzymywało premię co miesiąc. Część z nich mogła liczyć również na benefity. Do najczęściej przyznawanych należały: świadczenia socjalne (36%), prywatna opieka medyczna (34%), dofinansowanie szkoleń/kursów (30%) oraz ubezpieczenie na życie (27%).    
  • Specjalista ds. BHP powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe (może ukończyć studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Innym istotnym wymogiem jest co najmniej rok stażu pracy w służbie BHP. 4800 zł brutto – tyle wynosiła mediana płac specjalistów. Pracownicy otrzymywali też regularne, comiesięczne premie (na taki przywilej mogło liczyć 13% z nich), a także świadczenia pozapłacowe, takie jak prywatna opieka medyczna (35%), dofinansowanie zajęć sportowych (34%), świadczenia socjalne (29%) i służbowy telefon do celów prywatnych (29%).  
  • Główny specjalista ds. BHP powinien mieć wyższe wykształcenie kierunkowe i co najmniej 5-letnie doświadczenie w służbie BHP. Przeciętna miesięczna pensja osoby zajmującej to stanowisko wynosiła 6200 zł brutto. Główni specjaliści otrzymywali dodatkowo comiesięczne premie (6%), a także korzyści pozapłacowe, np. świadczenia socjalne (31%), dofinansowanie zajęć sportowych (31%), dofinansowanie biletów do kina, teatru itd. (24%) oraz służbowy telefon do celów prywatnych (24%).  

Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od stanowiska. Znaczenie ma staż pracy. Liczy się także wielkość i lokalizacja firmy. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.  

Uczelnia techniczna czy humanistyczna – co warto wybrać?