Ile zarabia pracownik budowlany na stanowisku inżyniera? Dowiedz się, od czego zależą zarobki na budowie

Z danych serwisu Pracuj.pl wynika, że przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej w Polsce na stanowisku inżyniera budownictwa wynosi 5900 zł brutto. Sprawdź, na jakie zarobki w budownictwie mogą liczyć przyszli inżynierowie związani z konkretnymi specjalnościami.

Czego dowiesz się z artykułu?

Praca w budownictwie – wymagania
Zarobki na budowie w Polsce – od czego zależą?
Budowlaniec – zarobki na stanowisku inżyniera

Praca w budownictwie – wymagania

Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika czy inżyniera budowy muszą być absolwentami uczelni wyższej o profilu technicznym, posiadającymi kwalifikacje zawodowe. Konieczne jest także uzyskanie uprawnień budowlanych, nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Osoba, która chce zdać egzamin, musi znać akty prawne, takie jak:

 • ustawa Prawo budowlane,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznaje uprawnienia w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • wyburzeniowej,
 • architektonicznej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • instalacyjnej,
 • inżynieryjnej-hydrotechnicznej.

| Zarobki inżynierów – przegląd

Zarobki na budowie w Polsce – od czego zależą?

Wysokość wynagrodzeń pracowników w branży budowlanej zależy m.in. od ich specjalności i zajmowanego stanowiska. Inne czynniki wpływające na wymiar pensji to: doświadczenie, poziom kompetencji oraz zakres odpowiedzialności. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że przeważająca część pracowników budowlanych pracuje na podstawie umowy o pracę.

Płace w budownictwie uzupełniają dodatkowe benefity: 35% zatrudnionych na stanowisku inżyniera może korzystać z prywatnej opieki medycznej, 31% otrzymuje telefon do celów służbowych, 31% dofinansowanie do zajęć sportowych, a 24% ubezpieczenie na życie.

Budowlaniec – zarobki na stanowisku inżyniera

Ze względu na wzrost liczby inwestycji budowlanych w Polsce, zapotrzebowanie na pracowników branży budowlanej, w tym inżynierów budowy, jest duże. To sprawia, że kandydaci i pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne płace. Zastanawiasz się, ile zarabia pracownik budowlany? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Według danych serwisu zarobki.pracuj.pl, przeciętne wynagrodzenie inżyniera budownictwa to 5900 zł brutto. Stawki w budownictwie różnią się jednak w zależności od specjalności danego inżyniera. Mediana płac na stanowisku inżyniera budowy instalacji elektrycznych wynosi również 5900 zł brutto, co oznacza, że połowa osób pracujących w tym charakterze uzyskuje niższe płace, a połowa wyższe. Przeciętne zarobki inżynierów sanitarnych to 5500 zł brutto. Mediana płac na stanowisku inżyniera budownictwa drogowego wynosi 5800 zł brutto – tyle samo, co specjalizującego się w budowaniu mieszkań.

A ile zarabia pracownik budowlany na stanowisku innym niż inżynierskie? Pełny raport wynagrodzeń znajdziesz w naszym zestawieniu zarobki budownictwo.

 

Wiesz już, ile można zarobić na budowie, jeśli spełniasz wymagania na stanowisko inżynierskie. Sprawdź też, jaką część tych kwot dostaniesz „na rękę” w przypadku umowy o pracę i innych form zatrudnienia. Skorzystaj z narzędzia pomocnego w ustaleniu różnicy pomiędzy kwotą brutto a netto, czyli kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.