Jak zostać doradcą podatkowym? Zadania, zarobki i predyspozycje do wykonywania zawodu

Wymagania wobec doradcy podatkowego dotyczą specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Osoby pracujące w tym zawodzie mogą podjąć zatrudnienie w firmach doradczych, a także kancelariach prawnych i podatkowych. Aby rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, należy odznaczać się m.in. skrupulatnością i chęcią doskonalenia swoich umiejętności. Ile zarabia doradca podatkowy? Jak zostać doradcą podatkowym? Czytaj dalej.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Doradca podatkowy – jak nim zostać?
• Doradca podatkowy egzamin – wymagania
• Doradca podatkowy – zarobki
• Doradca podatkowy – zadania
• Doradca podatkowy – wymagania i predyspozycje do wykonywania zawodu

Udzielanie porad na temat obowiązków podatkowych oraz przygotowywanie deklaracji – to przykładowe zadania doradcy podatkowego. Osoby, które chcą pełnić tę funkcję, muszą zdobyć uprawnienia państwowe.

Doradca podatkowy – jak nim zostać?

Doradca podatkowy to tak zwany zawód zaufania publicznego. Aby móc go wykonywać, trzeba się postarać o wpis na listę doradców podatkowych, co jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednich uprawnień. Jak to zrobić? Zawód doradcy podatkowego można wykonywać po spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o doradztwie podatkowym, takich jak m.in.:

 • niekaralność,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • pełnia praw publicznych,
 • wyższe wykształcenie,
 • zdanie egzaminu państwowego,
 • odbycie praktyki zawodowej (6 miesięcy).

Zwieńczeniem tych starań jest wpisanie na listę doradców podatkowych, co nie powinno nastąpić później niż w ciągu 3 lat od uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. Dowiedz się więcej o warunkach pracy jako doradca podatkowy.

Czynności zarezerwowane dla doradcy podatkowego mogą wykonywać:

 • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • biegli rewidenci.

Doradca podatkowy egzamin – wymagania

Zakres wiedzy niezbędnej do podejścia do egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje źródła i wykładnię prawa, analizę podatkową, podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, materialne prawo podatkowe, postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.

Oprócz tego zdający egzamin musi się świetnie orientować w międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym prawie celnym, prawie dewizowym oraz prawie karnym skarbowym. Powinien znać również organizację i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej i przepisy o doradztwie podatkowym. Egzamin obejmuje także zagadnienia z etyki zawodowej, rachunkowości, ewidencji podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg podatkowych.

Doradca podatkowy – zarobki

Przeciętne zarobki doradcy podatkowego wynoszą 8 tys. zł brutto. To, ile zarabia doradca podatkowy, jest uzależnione od stażu pracy oraz wielkości firmy i jej lokalizacji. W 2019 roku na stanowisku konsultanta podatkowego zarobki wynosiły od 7 do 10 tys. zł. Starszy konsultant zarabiał od 10 do 15 tys., a manager – od 15 do 25 tys. zł (dane z raportu dostępnego na stronie www.karierawfinansach.pl).

Osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego mogą także liczyć na benefity pracownicze, wśród których najpopularniejsze to:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • prywatna opieka medyczna,
 • służbowy telefon do celów prywatnych,
 • ubezpieczenie na życie.

Większość osób obejmujących posadę doradcy podatkowego jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

Doradca podatkowy – zadania

Działania, które wykonuje doradca podatkowy, są wymienione w ustawie o doradztwie. Do obowiązków osoby pełniącej tę funkcję należą m.in.:

 • Udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych i celnych

Nieznajomość prawa podatkowego może się wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi, np. dla przedsiębiorcy. Korzystanie z usług doradcy podatkowego pozwala prowadzić firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

Doradca pomaga również w rozliczaniu podatków. Może dokonać go samodzielnie w imieniu klienta. Doradza w sprawie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji

Zakres obowiązków doradcy podatkowego jest zbieżny z zadaniami wykonywanymi przez prawnika, doradcę finansowego i księgowego. Taka osoba może się zajmować np. prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa.

 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej

Zdarza się, że doradca występuje jako pełnomocnik klienta np. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące interpretacji przepisów podatkowych.

 • Doradzanie w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych

Z porady fachowca w dziedzinie prawa podatkowego mogą skorzystać również osoby ubiegające się o dotacje.

Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

Doradca podatkowy – wymagania i predyspozycje do wykonywania zawodu

Specjaliści w dziedzinie doradztwa podatkowego nie mogą narzekać na brak pracy, jednak zanim zdobędą odpowiednie kompetencje, muszą się wykazać wytrwałością i determinacją. Wśród najważniejszych predyspozycji do wykonywania tego zawodu można wymienić:

 • skrupulatność, która jest niezbędna do rzetelnego wykonywania obowiązków oraz wyjaśniania wszelkich wątpliwości i nieścisłości pojawiających się podczas sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji,
 • gotowość do nauki i doskonalenia swoich kompetencji – prawo podatkowe często się zmienia, więc znajomość aktualnych przepisów i rozporządzeń jest w tym zawodzie po prostu niezbędna,
 • cierpliwość, bo dzięki niej możliwe jest przebrnięcie przez nieraz bardzo żmudne, czasochłonne i pracochłonne zadania oraz tłumaczenie swoim kontrahentom zawiłych kwestii związanych z prawem podatkowym,
 • uczciwość – jedna z kluczowych cech,
 • wysoka kultura osobista – pozwala na nawiązanie pozytywnych relacji ze swoimi klientami.

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, pamiętaj, że liczy się nie tylko Twoje doświadczenie. Ważne są też umiejętności i predyspozycje.

Duże doświadczenie – ułatwia czy utrudnia znalezienie pracy?

Wyeksponowanie swoich kwalifikacji już na etapie przygotowywania CV może się okazać czynnikiem, który przeważy na Twoją korzyść podczas starania się o pracę.