Ile zarabia i czym zajmuje się purchasing manager?

Do najważniejszych obowiązków purchasing managera należy opracowywanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna wyróżniać się wiedzą z zakresu ekonomii, jak również umiejętnością zarządzania zespołem.  Zarobki uzależnione są nie tylko od wielkości firmy i branży, ale też od liczby podwładnych.

Zakres obowiązków purchasing managera

Purchasing manager to inaczej kierownik ds. zakupów. Jego miejscem pracy mogą być m.in. firmy handlowe i przedsiębiorstwa produkcyjne należące do różnych branż. Główne obowiązki na stanowisku purchasing managera to:

 • opracowywanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa,
 • wyszukiwanie dostawców, zapoznawanie się z ich ofertami i wybieranie najkorzystniejszego rozwiązania,
 • negocjowanie warunków umów z firmami dostarczającymi towary do przedsiębiorstwa,
 • tworzenie nowych rozwiązań logistycznych,
 • organizowanie szkoleń dla podwładnych – pracowników działu zajmującego się zakupami,
 • kontrolowanie zapasu towarów znajdujących się w pomieszczeniu magazynowym,
 • przeprowadzanie analiz rynkowych,
 • sporządzanie wewnętrznych procedur.

Ogólne obowiązki pracowników, również purchasing managera, określa regulamin pracy. W sklepie, hurtowni czy przedsiębiorstwie produkcyjnym – taki dokument powinien znajdować się w każdym zakładzie pracy, w którym zatrudnionych jest co najmniej pięćdziesięciu pracowników, chyba że organizacja i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników są opisane w układzie zbiorowym pracy.

Zakres obowiązków – kodeks pracy

Purchasing manager – wymagania

Osobę, która jest zainteresowana pracą na stanowisku purchasing managera, powinna wyróżniać:

 • Wiedza ekonomiczna i doświadczenie

Od kandydatów na kierownika ds. zakupów często wymagane jest wykształcenie wyższe uzyskane podczas studiów na kierunkach ekonomicznych. Dla pracodawców może mieć znaczenie także doświadczenie w pracy w dziale odpowiedzialnym za wykonywanie zakupów. 

 • Zdolności analityczne

W zawodzie purchasing managera istotne są umiejętności analityczne. Pozwalają one m.in. na skrupulatne porównywanie ofert i wybieranie najkorzystniejszych wariantów dla przedsiębiorstwa.

 • Umiejętność zarządzania zespołem

Kierownik ds. zakupów nadzoruje obowiązki realizowane przez innych pracowników należących do działu zajmującego się zakupami. Powinien potrafić się z nimi komunikować, dobrze radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów i umieć motywować zespół do pracy.

 • Odpowiedzialność i sumienność

Na stanowisku purchasing managera ważna jest odpowiedzialność. Pracownik ten musi mieć świadomość, że to właśnie od niego zależy, czy w przedsiębiorstwie nie zabraknie niezbędnych towarów. Brak sumiennej pracy może skutkować stratami w firmie.

6 umiejętności dobrego menedżera

Zarobki purchasing managera

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (mediana) osoby pracującej na stanowisku purchasing managera wynosi 12 000 zł brutto. Pracownik, który nadzoruje obowiązki wykonywane przez więcej niż 7 podwładnych, otrzymuje przeciętną pensję w wysokości 15 000 zł brutto.

Zarobki purchasing managera oraz przedstawicieli innych zawodów można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/