Ile zarabia inżynier produkcji?

Inżynier produkcji to zawód z przyszłością. Przemysł produkcyjny ma bowiem duże znaczenie dla gospodarki. Mediana płac pracowników produkcyjnych w 2016 r. wynosiła 3 000 zł. Wysokość zarobków zależy w znacznym stopniu od kwalifikacji i od branży. Wynagrodzenie wzrasta w miarę zdobywania doświadczenia.

Inżynier procesu produkcji i inżynier produkcji – czym się różnią?

Inżynier procesu lub technologii produkcji to jedno z ważniejszych stanowisk w firmach zajmujących się wytwarzaniem części samochodowych, papierowych opakowań, wyrobów czekoladowych czy jakichkolwiek innych towarów. Osoby pracujące na takim stanowisku są potrzebne właściwie w każdej dziedzinie. Mogą znaleźć etat w niewielkich firmach zatrudniających np. kilkunastu pracowników lub w ogromnych, międzynarodowych przedsiębiorstwach. Uwaga inżynierów procesu produkcji koncentruje się na rozwoju procesów technologicznych wykorzystywanych w danej firmie. Technolog produkcji opracowuje optymalne rozwiązania, których zastosowanie umożliwia zwiększenie wydajności produkcji i jednocześnie obniża jej koszt. Inżynier technologii zajmuje się projektowaniem, renowacją i kontrolowaniem jakości instalacji i maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji. Szeroki zakres działań technologa produkcji sprawia, że kandydat na to stanowisko powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Duże znaczenie mają również: zdolność wzorowej organizacji pracy, systematyczność i umiejętności logistyczne.

Inżynier produkcji zajmuje się opracowywaniem i rozwijaniem nowych linii produkcyjnych. Do jego najważniejszych zadań należy określenie metody wytwarzania konkretnego produktu, wdrażanie jej i monitorowanie skutków jej stosowania. Ważną częścią pracy inżyniera produkcji jest wyszukiwanie problemów towarzyszących produkcji, analizowanie ich i poszukiwanie rozwiązań. Specjalista, który nadzoruje produkcję, opracowuje standardy pracy i tworzy instrukcje stanowiskowe. Dzięki nim pracownicy produkcyjni mogą skutecznie wykonywać swoje obowiązki, osiągając zadowalające efekty.         

Inżynieria produkcji – zarobki

Pracownik produkcyjny w Polsce, w roku 2016 otrzymywał przeciętnie 3 000 zł brutto – tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Oznacza to, że jedna połowa osób zajmujących to stanowisko zarabiała mniej, a druga – więcej niż 3 000 zł. 16% zatrudnionych mogło dodatkowo korzystać z prywatnej opieki medycznej. Inna korzyść pozapłacowa to dofinansowanie zajęć sportowych, które otrzymywało 20% pracowników produkcyjnych. 91% zatrudnionych pracowało na podstawie umowy o pracę.

Jak pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl, mediana wynagrodzeń inżynierów produkcji to 4 400 zł brutto. Benefity pracownicze, jakie otrzymywali zatrudnieni, to: prywatna opieka medyczna (26%), dofinansowanie zajęć sportowych (36%), dodatkowe środki na naukę języków obcych (22%) oraz dofinansowanie szkoleń i kursów (27%). 96% pracowników wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę – to tyle samo co w przypadku inżynierów procesu produkcji. Przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło 5 200 zł brutto. Ok. 40% zatrudnionych korzystało dodatkowo z prywatnej opieki medycznej i dofinansowania zajęć sportowych, a ok. 30% - z telefonu służbowego do celów prywatnych i z dofinansowania nauki języków obcych.