Ile zarabia kierownik utrzymania ruchu?

Brak ciągłości pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym powoduje opóźnienia i straty finansowe. Dzięki wysiłkom kierownika utrzymania ruchu firma może działać bez zakłóceń. 9000 zł brutto - tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku. Co drugi kierownik - biegle posługujący się językiem obcym - zarabiał ponad 11 000 zł brutto.

Obowiązki i wymagania

Kierownik czuwa nad tym, by proces produkcji odbywał się według ustalonego porządku. Do jego zadań należy m.in.:

  • Koordynowanie i nadzorowanie konserwacji i napraw maszyn

Awaria jednego urządzenia może zatrzymać pracę całego zakładu. Nie dochodzi do takich sytuacji dzięki weryfikacji stanu urządzeń i natychmiastowej reakcji w razie nagłych uszkodzeń.

  • Opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych

Regularna weryfikacja stanu urządzeń zmniejsza ryzyko wystąpienia przestoju w pracy firmy produkcyjnej.

  • Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających działanie przedsiębiorstwa

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala obniżyć koszty produkcji, a także wytworzyć w krótkim czasie przedmioty dobrej jakości.

  • Wybór dostawców i negocjowanie cen maszyn i części

Zakup nowych urządzeń - umożliwiających realizowanie norm produkcyjnych -wymaga sprawdzenia parametrów technicznych poszczególnych maszyn. Ważne, by wybrać najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości.

  • Wypełnianie, gromadzenie i porządkowanie dokumentacji technicznej

Kierownik utrzymania ruchu odpowiada także za porządek w dokumentacji, na przykład w kosztorysach, harmonogramach, planach, rysunkach itd.

  • Nadzorowanie pracy zespołu

Współpraca z podwykonawcami i koordynowanie pracy m.in. techników i inżynierów produkcji – to kolejne obowiązki na tym stanowisku.

Od kandydatów do pracy oczekuje się m.in. wyższego wykształcenia technicznego. Preferowane kierunki to: automatyka i robotyka, mechanika lub technologia produkcji. Duże znaczenie mają również: staż pracy i doświadczenie, wiedza na temat kontroli jakości oraz umiejętność wypełniania dokumentacji technicznej.

10 cech dobrego kierownika

Kierownik utrzymania ruchu – zarobki

Przeciętne wynagrodzenie kierownika utrzymania ruchu wynosiło 9000 zł brutto w 2017 r. 23% osób zatrudnionych na tym stanowisku regularnie otrzymywało premie. Popularnością cieszyły się też korzyści pozapłacowe, np.: służbowy telefon do celów prywatnych (49%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (40%), ubezpieczenie na życie (32%) i świadczenia socjalne (28%).  Co drugi kierownik utrzymania ruchu - biegle posługujący się językiem obcym - zarabiał ponad 11 000 zł brutto.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć kierownicy zakładu produkcyjnego – przeciętne wynagrodzenie wynosi 12 500 zł brutto. W przypadku stanowisk produkcyjnych zarobki są uzależnione głównie od wielkości zakładu produkcyjnego; małe firmy zazwyczaj nie są w stanie zapewnić tak wysokich zarobków jak duże zakłady.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

95% kierowników utrzymania ruchu było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dzięki temu korzystali z przywilejów, takich jak dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, pensja w czasie urlopu wypoczynkowego czy ochrona przed zwolnieniem.

7 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Wysokość pensji zależy nie tylko od rodzaju umowy w sprawie pracy. Duże znaczenie mają również czynniki, takie jak: wielkość i lokalizacja firmy, branża oraz forma wynagradzania.

6 form wynagradzania pracowników