Ile zarabia lektor języków obcych?

Miesięczne zarobki lektorów są głównie uzależnione od liczby przepracowanych godzin.  Przeciętne wynagrodzenie lektora języka angielskiego, zatrudnionego w szkole językowej, to 4700 zł brutto. Praca w tym zawodzie wymaga nie tylko umiejętności lingwistycznych. Niezbędna jest także wiedza z zakresu metodologii nauczania. Liczą się też kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, cierpliwość i samodzielność.

Zarobki nauczyciela języków obcych

W 2017 r. mediana płac na stanowisku: lektor języka angielskiego wynosiła 4700 zł brutto. Oznacza to, że połowa nauczycieli zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Pracownicy mogli liczyć również na korzyści pozapłacowe, takie jak: dofinansowanie zajęć sportowych (13%), prywatna opieka medyczna (9%), świadczenia socjalne (8%) oraz dofinansowanie szkoleń/kursów (6%). 19% z nich wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w państwowych szkołach oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego m.in. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000630). W 2017 r. nauczyciel mianowany nie mógł zarabiać mniej niż 2681 zł brutto. O awans na ten stopień można starać się nie wcześniej niż po ok. 5 latach pracy w zawodzie.   

Ile zarabiają nauczyciele?

5 czynników, które wpływają na zarobki lektora w szkole językowej

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela języka zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to:

  • Lokalizacja szkoły

To, czy firma znajduje się w centrum Warszawy, czy w niewielkiej miejscowości gminnej lub powiatowej, wpływa na wysokość zarobków. Poziom wynagrodzeń waha się także w zależności od województwa. W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie na Dolnym Śląsku wynosiło 4900 zł brutto, a na Mazowszu – 5500 zł brutto.

Zarobki w Polsce

  • Wielkość firmy

Duże szkoły językowe, które należą do ogólnopolskiej sieci, oferują atrakcyjniejsze zarobki niż niewielkie, kilkuosobowe firmy posiadające skromny kapitał. W związku z tym mogą pozwolić sobie na zaoferowanie benefitów, takich jak np. dofinansowanie zajęć sportowych.  

  • Doświadczenie

O pensji lektora języków obcych decyduje również staż pracy. Doświadczeni nauczyciele mogą być efektywniejsi niż ich młodsi koledzy. Przykładowy test wydajności pracownika to wyniki egzaminów (wewnętrznych lub zewnętrznych) zdawanych przez słuchaczy.

  • Charakter zajęć

Przygotowanie do spotkania z dorosłymi kursantami, którzy biegle posługują się językiem, zajmuje więcej czasu niż np. wybór i opracowanie materiałów do pracy z przedszkolakami. Wpływa to na wysokość stawek.  

  • Liczba przepracowanych godzin

Miesięczna pensja lektora jest uzależniona głównie od liczby przepracowanych godzin. Lektorzy, którzy wykonują zlecenia sporadycznie, nie mogą liczyć na tak wysokie zarobki, jak osoby świadczące usługi w kilku firmach. Mimo że nauczyciele, którzy nie pracują w pełnym wymiarze godzin, zarabiają mniej, mogą cieszyć się większą ilością wolnego czasu.

Czy zdecydowałbyś się wybrać zawód lub zmienić pracę wyłącznie ze względów finansowych?

Ile zarabiają nauczyciele?