Ile zarabia prezydent Polski? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Wysokość pensji i diet polityków ustala ustawodawca. Wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest według ściśle określonych zasad, a jego wahania są stosunkowo niewielkie. Ile wynoszą miesięczne pobory prezydenta i co się na nie składa?

Podstawa i dodatek

Prezydent RP zarabia miesięcznie około 35 tysięcy złotych brutto, co oznacza że netto otrzymuje około 24,5 tysiąca zł miesięcznie.

Dokładne kwoty (nieznacznie zmieniające się co roku) można obliczyć wiedząc, że podstawą do obliczania pensji prezydenta jest ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101). W art. 2a. pkt 1. tego dokumentu czytamy, że „wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Wysokość kwoty bazowej zmienia się i jest ustalana każdego roku przez sejm (w ramach głosowania nad tzw. ustawą budżetową). Głowa państwa może liczyć także na dodatek funkcyjny, czyli rekompensatę za pracę na stanowisku obciążonym dużą odpowiedzialnością oraz na dodatek za wysługę lat, którego wysokość to jedna piąta podstawowego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie podatki i składki opłaca prezydent?

Kwota brutto zostaje pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Z racji sprawowania funkcji na podstawie wyboru (art. 2 k.p.) prezydentowi przysługują koszty uzyskania przychodu (jak każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy wymienionej w kodeksie pracy). Głowa państwa jest zobligowana do opłacania podatku dochodowego, którego wysokość oblicza się według obowiązującej aktualnie skali podatkowej. Osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie może korzystać z ulg podatkowych.

Jakie benefity przysługują prezydentowi?

Zgodnie z art. 5a ustawy z 1981 roku, prezydentowi i jego małżonce oraz członkom rodziny będącym na jego utrzymaniu przysługuje „prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego (…) również w trakcie oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych”. Z art. 5b. wynika, że prezydent może „obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych lokali”. Głowa państwa ma prawo korzystać z garniturów, limuzyn, prywatnego samolotu czy helikoptera, a także apartamentów: w Belwederze, w Wiśle, na Helu i w Ciechocinku.

Zarobki byłego prezydenta RP

Ustępującemu prezydentowi należy się odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Po odejściu może liczyć na 75% kwoty bazowej, jednak ma prawo zrzec się jej na rzecz regularnej emerytury. Przysługuje mu także ryczałt na prowadzenie biura – w wysokości, jaka obowiązuje posłów.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.10.2018
  Ojcowie na urlopach – ABC

  Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

 • 11.10.2018
  Dlaczego praca zdalna to idealne rozwiązanie dla studenta?

  Zależy Ci na osiągnięciu samodzielności finansowej, ale boisz się, że nie zdołasz pogodzić obowiązków studenta i pracownika? Praca zdalna może ułatwić Ci to zadanie i jednocześnie pomóc w rozwijaniu umiejętności zdobytych na uczelni.

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

18.10.2018
Ojcowie na urlopach – ABC

Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

11.10.2018
Dlaczego praca zdalna to idealne rozwiązanie dla studenta?

Zależy Ci na osiągnięciu samodzielności finansowej, ale boisz się, że nie zdołasz pogodzić obowiązków studenta i pracownika? Praca zdalna może ułatwić Ci to zadanie i jednocześnie pomóc w rozwijaniu umiejętności zdobytych na uczelni.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 08.11.2018
  12 listopada: dzień wolny od pracy

  Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przypada w niedzielę. Sejm uchwalił, że świętować będziemy także w poniedziałek.

 • 05.11.2018
  Dobre zarobki – co to znaczy?

  Dla jednego na przykład 5 tys. zł, a dla drugiego co najmniej 15 tys. zł. Dobra pensja to pojęcie subiektywne. A Ty czujesz się doceniany przez pracodawcę, także w wymiarze finansowym? Jeśli nie, to warto pomyśleć o zmianie. Chęć uzyskiwania lepszych zarobków może zmotywować Cię do pracy nad sobą i pomóc w nauce asertywności.

 • 26.10.2018
  560 tys. obcokrajowców posiada ubezpieczenie w ZUS

  Osoby opłacające składki ZUS w Polsce mogą zyskać prawo do zasiłku chorobowego i do emerytury czy renty. Wśród ubezpieczonych wzrasta liczba obcokrajowców. W październiku 2018 r. 75% cudzoziemców opłacających składki stanowili Ukraińcy.

08.11.2018
12 listopada: dzień wolny od pracy

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przypada w niedzielę. Sejm uchwalił, że świętować będziemy także w poniedziałek.

05.11.2018
Dobre zarobki – co to znaczy?

Dla jednego na przykład 5 tys. zł, a dla drugiego co najmniej 15 tys. zł. Dobra pensja to pojęcie subiektywne. A Ty czujesz się doceniany przez pracodawcę, także w wymiarze finansowym? Jeśli nie, to warto pomyśleć o zmianie. Chęć uzyskiwania lepszych zarobków może zmotywować Cię do pracy nad sobą i pomóc w nauce asertywności.

26.10.2018
560 tys. obcokrajowców posiada ubezpieczenie w ZUS

Osoby opłacające składki ZUS w Polsce mogą zyskać prawo do zasiłku chorobowego i do emerytury czy renty. Wśród ubezpieczonych wzrasta liczba obcokrajowców. W październiku 2018 r. 75% cudzoziemców opłacających składki stanowili Ukraińcy.