Ile zarabia prezydent Polski? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Wysokość pensji i diet polityków ustala ustawodawca. Wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest według ściśle określonych zasad, a jego wahania są stosunkowo niewielkie. Ile wynoszą miesięczne pobory prezydenta i co się na nie składa?

Podstawa i dodatek

Prezydent RP zarabia miesięcznie około 35 tysięcy złotych brutto, co oznacza że netto otrzymuje około 24,5 tysiąca zł miesięcznie.

Dokładne kwoty (nieznacznie zmieniające się co roku) można obliczyć wiedząc, że podstawą do obliczania pensji prezydenta jest ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101). W art. 2a. pkt 1. tego dokumentu czytamy, że „wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Wysokość kwoty bazowej zmienia się i jest ustalana każdego roku przez sejm (w ramach głosowania nad tzw. ustawą budżetową). Głowa państwa może liczyć także na dodatek funkcyjny, czyli rekompensatę za pracę na stanowisku obciążonym dużą odpowiedzialnością oraz na dodatek za wysługę lat, którego wysokość to jedna piąta podstawowego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie podatki i składki opłaca prezydent?

Kwota brutto zostaje pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Z racji sprawowania funkcji na podstawie wyboru (art. 2 k.p.) prezydentowi przysługują koszty uzyskania przychodu (jak każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy wymienionej w kodeksie pracy). Głowa państwa jest zobligowana do opłacania podatku dochodowego, którego wysokość oblicza się według obowiązującej aktualnie skali podatkowej. Osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie może korzystać z ulg podatkowych.

Jakie benefity przysługują prezydentowi?

Zgodnie z art. 5a ustawy z 1981 roku, prezydentowi i jego małżonce oraz członkom rodziny będącym na jego utrzymaniu przysługuje „prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego (…) również w trakcie oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych”. Z art. 5b. wynika, że prezydent może „obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych lokali”. Głowa państwa ma prawo korzystać z garniturów, limuzyn, prywatnego samolotu czy helikoptera, a także apartamentów: w Belwederze, w Wiśle, na Helu i w Ciechocinku.

Zarobki byłego prezydenta RP

Ustępującemu prezydentowi należy się odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Po odejściu może liczyć na 75% kwoty bazowej, jednak ma prawo zrzec się jej na rzecz regularnej emerytury. Przysługuje mu także ryczałt na prowadzenie biura – w wysokości, jaka obowiązuje posłów.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 03.09.2018
  Jaką część pensji oddajemy państwu?

  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

 • 03.09.2018
  Co składa się na płacę brutto?

  Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

 • 29.08.2018
  Ile zarabia i czym się zajmuje inżynier projektu?

  Inżynier projektu nie tylko układa harmonogram i czuwa nad jego realizacją. Jest także kontrolerem i negocjatorem. Prowadzi rozmowy z inwestorami, podwykonawcami i przedstawicielami instytucji państwowych. Statystycznie co druga osoba na tym stanowisku zarabiała 6300 zł brutto w 2017 r.

03.09.2018
Jaką część pensji oddajemy państwu?

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

03.09.2018
Co składa się na płacę brutto?

Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

29.08.2018
Ile zarabia i czym się zajmuje inżynier projektu?

Inżynier projektu nie tylko układa harmonogram i czuwa nad jego realizacją. Jest także kontrolerem i negocjatorem. Prowadzi rozmowy z inwestorami, podwykonawcami i przedstawicielami instytucji państwowych. Statystycznie co druga osoba na tym stanowisku zarabiała 6300 zł brutto w 2017 r.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 01.09.2018
  6 zawodów dla osób komunikatywnych

  Lubisz ludzi i wiesz, czym jest skuteczna komunikacja? Chętnie i uważnie słuchasz, potrafisz cierpliwie tłumaczyć i przekazywać wiedzę branżową w zrozumiały sposób? Takie umiejętności przydają się m.in. w pracy nauczyciela, sprzedawcy oraz dziennikarza.

 • 31.08.2018
  Jak zostać grafikiem?

  Dobry grafik nie musi być absolwentem grafiki na ASP. Nie musi także kończyć studiów informatycznych. Choć wyższe wykształcenie to dodatkowych atut podczas rekrutacji, w tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności, predyspozycje oraz znajomość specjalistycznych programów komputerowych.  

 • 31.08.2018
  Czym zajmuje się sekretarka medyczna?

  Prowadzenie i porządkowanie kart pacjentów oraz udzielanie informacji – to najważniejsze zadania, jakie wykonuje sekretarka medyczna. W tym zawodzie szczególnie przydatne są umiejętności organizacyjne oraz komunikatywność.

01.09.2018
6 zawodów dla osób komunikatywnych

Lubisz ludzi i wiesz, czym jest skuteczna komunikacja? Chętnie i uważnie słuchasz, potrafisz cierpliwie tłumaczyć i przekazywać wiedzę branżową w zrozumiały sposób? Takie umiejętności przydają się m.in. w pracy nauczyciela, sprzedawcy oraz dziennikarza.

31.08.2018
Jak zostać grafikiem?

Dobry grafik nie musi być absolwentem grafiki na ASP. Nie musi także kończyć studiów informatycznych. Choć wyższe wykształcenie to dodatkowych atut podczas rekrutacji, w tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności, predyspozycje oraz znajomość specjalistycznych programów komputerowych.  

31.08.2018
Czym zajmuje się sekretarka medyczna?

Prowadzenie i porządkowanie kart pacjentów oraz udzielanie informacji – to najważniejsze zadania, jakie wykonuje sekretarka medyczna. W tym zawodzie szczególnie przydatne są umiejętności organizacyjne oraz komunikatywność.