Ile zarabia programista PLC?

6200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie programistów PLC. Jedna trzecia zatrudnionych otrzymywała także benefity, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie zajęć sportowych, służbowy telefon do celów prywatnych i ubezpieczenie na życie.    

Kwalifikacje i obowiązki programisty PLC

Rozwinięcie skrótu PLC to: „programmable logic controller”, czyli programowalny sterownik logiczny – urządzenie umożliwiające sterowanie maszyną. Aby mechanizm działał zgodnie z oczekiwaniami, niezbędne jest jego właściwe zaprogramowanie. To zadanie należy do programisty PLC. Osoba, która chce pracować na tym stanowisku, powinna posiadać wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki to: informatyka, elektronika lub elektrotechnika. Umiejętności zdobyte podczas studiów ułatwiają zrozumienie reguł programowania PLC, które można też opanować samodzielnie lub podczas kursów.

Sterowniki PLC doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Znajdują zastosowanie również w innych dziedzinach. Korzysta się z nich np. w niewielkich oczyszczalniach ścieków. Ich rosnąca popularność wynika m.in. z niezawodności. Wystarczy dobrze zaprogramować urządzenie, by wyeliminować ryzyko awarii systemu, towarzyszące korzystaniu np. z komputerów PC. Programowalne sterowniki logiczne znajdują zastosowanie również w gospodarstwach domowych. Dzięki nim możliwe jest np. sterowanie oświetleniem z poziomu jednego urządzenia, regulowanie pracy klimatyzacji lub zasuwanie i rozsuwanie rolety.

Z biegiem czasu pojawia się coraz więcej języków programowania sterowników PLC. Wpływa to na popularność nowoczesnych technologii i sprzyja odkrywaniu nowych zastosowań. Postęp technologiczny sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają umiejętność programowania sterowników logicznych.

Programista PLC – zarobki

W 2017 r. mediana płac na stanowisku programisty PLC wynosiła 6200 zł brutto. Mediana to wartość środkowa w szeregu liczb ustawionych w kolejności: od najniższej do najwyższej. Jeśli wynosi ona 6200 zł, oznacza to, że połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Warto zwrócić uwagę, że co czwarty programista PLC zarabiał ponad  8000 zł brutto.

Jaka jest średnia krajowa zarobków w Polsce?

Stanowisko, doświadczenie oraz wielkość i lokalizacja firmy – to przykładowe czynniki, od których zależy wysokość wynagrodzenia pracownika. Na pensję wpływa też system wynagradzania. Czasami zatrudnieni otrzymują również premie. W 2017 r. na taki dodatek mogło liczyć 17% programistów.  

6 form wynagradzania pracowników

Wartość wynagrodzenia wzrasta za sprawą dodatków pozafinansowych. Najczęściej otrzymywane benefity to:

  • prywatna opieka medyczna (36%)
  • dofinansowanie zajęć sportowych (34%)

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

  • służbowy telefon do celów prywatnych (32%)
  • ubezpieczenie na życie (29%).