Ile zarabia ratownik medyczny? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pensja ratownika medycznego zależy m.in. od wykształcenia. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne zarabiają więcej niż osoby, które ukończyły szkołę policealną. Liczy się również staż pracy oraz dodatkowe dyżury. Do 2022 r. płace ratowników mają wzrosnąć do 3200-5300 zł brutto.

Kwalifikacje ratownika

Aby wykonywać zawód ratownika medycznego, trzeba posiadać wykształcenie kierunkowe. Tytuł zawodowy można zdobyć po ukończeniu szkoły policealnej lub studiów. Program nauki w szkole wyższej może obejmować np. 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie magisterskie.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001991) zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest zdrowa, tzn. jej stan zdrowia pozwala na pracę w charakterze ratownika;
 • ukończyła studia na kierunku ratownictwo medyczne lub szkołę policealną;
 • po ukończeniu szkoły odbyła 6-miesięczne praktyki zawodowe i zdała egzamin z ratownictwa medycznego PERM.

Ratownik, który po zdobyciu uprawnień przez 5 lat nie wykonywał zawodu, a zamierza podjąć pracę, musi odbyć 6-miesięczne przeszkolenie.

Ratownik medyczny – wynagrodzenie

Wysokość pensji ratownika ustala się na podstawie przepisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001473). Jest ona zależna m.in. od poziomu wykształcenia wymaganego na danym stanowisku. Ratownik, który ukończył studia magisterskie zarabia więcej niż absolwent szkoły policealnej. Wymiar pensji pracownika zależy od tego, jaki podmiot go zatrudnia. Płace w wojewódzkich stacjach pogotowia są wyższe niż w przyszpitalnych. Ratownicy medyczni często są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych. Najniższa stawka, jaką mogą otrzymywać za godzinę pracy, to 13,7 zł brutto (stan na 2018 r.).

Od 2022 r. minimalne wynagrodzenie ratownika medycznego z wyższym wykształceniem i specjalizacją ma wynosić co najmniej 5300 zł brutto, a bez specjalizacji – 3700 zł brutto. Pensja pracownika ze średnim wykształceniem będzie równa 3200 zł brutto.  

Zagrożenie związane z zawodem ratownika medycznego

Ratownicy zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych lub osobom poszkodowanym w innych okolicznościach, np. porażonym prądem. Mają także styczność z pacjentami cierpiącymi na choroby zakaźne. Podczas interwencji ratownik może spotkać się także z agresywnymi zachowaniami pacjenta lub innych osób znajdujących się w miejscu, w którym jest udzielana pomoc. Przysługuje mu ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych w kodeksie karnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553). Zgodnie z art. 222: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.04.2020
  Zmiany na liście 100 najbogatszych Polaków 2020

  Publikacja listy 100 najbogatszych Polaków „Forbesa” co roku budzi spore emocje. W tym roku na liście zabrakło znanych osobowości, takich jak Mariusz Walter czy Tadeusz Chmiel. Po raz kolejny na pierwszym miejscu w rankingu pojawił się Michał Sołowow.

 • 13.11.2019
  Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

  Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

06.04.2020
Zmiany na liście 100 najbogatszych Polaków 2020

Publikacja listy 100 najbogatszych Polaków „Forbesa” co roku budzi spore emocje. W tym roku na liście zabrakło znanych osobowości, takich jak Mariusz Walter czy Tadeusz Chmiel. Po raz kolejny na pierwszym miejscu w rankingu pojawił się Michał Sołowow.

13.11.2019
Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 06.04.2020
  Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

  We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

 • 06.04.2020
  Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

 • 06.04.2020
  Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

  Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

06.04.2020
Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

06.04.2020
Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

06.04.2020
Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.