Ile zarabia technik farmaceutyczny?

Technik farmaceutyczny to zawód regulowany, który można wykonywać po zdobyciu uprawnień. Przeciętne zarobki na tym stanowisku wynoszą 3700 zł brutto. Co czwarty technik farmacji zarabia ponad 4200 zł brutto. Wielu pracowników otrzymuje także premie i świadczenia pozapłacowe. Do najbardziej popularnych należy: dofinansowanie zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej.  

Kto może zostać technikiem farmaceutycznym?

Technik farmaceutyczny to zawód medyczny. Uprawnienia zdobywa się po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/). Jak wynika z ustawy Prawo farmaceutyczne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381), osoba posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku technika farmaceutycznego może sporządzać, wytwarzać i wydawać preparaty lecznicze. Wyjątek stanowią specyfiki, w których składzie znajdują się substancje:

Do zadań technika należy także zgłaszanie odpowiednim podmiotom niepożądanych działań leków. W zakres umiejętności i wiadomości, jakie powinien opanować przedstawiciel tego zawodu, wchodzi np.:

  • rozróżnianie podstawowych nazw i pojęć z zakresu medycyny i farmacji,
  • stosowanie nazewnictwa międzynarodowego,
  • określanie właściwości leków,
  • rozróżnianie podstawowych grup leków,
  • wskazywanie sposobów przechowywania i zażywania preparatów leczniczych,
  • udzielanie pierwszej pomocy.

Podczas praktyki technik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony. Nadzór nad praktykantem sprawuje opiekun, tzn. kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta. Zasady organizowania praktyki wynikają ze specjalnego rozporządzenia Ministra Zdrowia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021261082).

Zarobki technika i świadczenia pozapłacowe

Przeciętne wynagrodzenie polskiego technika farmaceutycznego w 2017 r. wynosiło 3700 zł brutto. Co czwarty technik zarabiał ponad 4200 zł brutto. Na znacznie wyższe zarobki mogli liczyć magistrowie farmacji. Najlepiej wynagradzani otrzymywali ponad 7000 zł brutto. Tak wynika z danych zgromadzonych przez serwis zarobki.pracuj.pl.

99% osób wykonujących ten zawód pracowało na postawie umowy o pracę. Ich pensja brutto była pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Technicy otrzymywali także świadczenia pozapłacowe, takie jak dofinansowanie zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej. 17% spośród nich mogło liczyć również na regularne premie przyznawane co miesiąc.

Dodatkowe informacje na temat zarobków w zawodzie technika farmaceutycznego oraz w innych profesjach znajdują się pod linkiem: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.  Chcąc ustalić wymiar płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.