Ile zarabia tłumacz języka angielskiego?

5100 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac tłumacza. Oznacza to, że połowa specjalistów zarabiała miesięcznie poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Osoby zatrudnione na stanowisku tłumacza mogły liczyć także na benefity, takie jak dofinansowanie zajęć sportowych czy prywatna opieka medyczna.

W jakich branżach potrzebne są języki obce?

Umiejętności lingwistyczne umożliwiają podjęcie pracy w różnych zawodach i branżach. W 2017 r. miały szczególne znaczenie w sprzedaży, IT, PR, doradztwie i konsultingu czy marketingu. Mazowsze, Małopolska oraz Dolny Śląsk – to regiony, w których odgrywały najistotniejszą rolę.

Dzięki znajomości języków obcych można otrzymywać atrakcyjne zarobki. Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, w obszarach typu IT pracownicy biegle posługujący się językiem obcym mogli liczyć na pensję o 35% wyższą od wynagrodzenia osób, które nie posiadały tej umiejętności lub opanowały ją w niedostatecznym stopniu.   

Języki obce w pracy

Kwalifikacje tłumacza

Biegła znajomość języków obcych, np. języka angielskiego, umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza. Dokonywanie przekładów książek, artykułów, tekstów zamieszczonych na stronach internetowych itd. – to przykładowe zadania wykonywane przez specjalistę. Aby zajmować się tłumaczeniami, nie trzeba posiadać uprawnień – wystarczy dobrze opanować język np. w trakcie studiów filologicznych.  

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego wiąże się ze znacznie większymi obostrzeniami. Osoba, która chce pełnić tę funkcję, powinna:

  • posiadać obywatelstwo polskie albo innego kraju należącego do UE lub EFTA,
  • znać język polski,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • spełnić wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • ukończyć studia wyższe,
  • zdać egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/informacje-dla-osob-pragnacych-uzyskac-prawo-do-wykonywania-zawodu-tlumacza-przysieglego/   

Tłumacz przysięgły dokonuje przekładów dokumentów procesowych i urzędowych. Poświadczając ich prawdziwość, posługuje się oficjalną pieczęcią, która zawiera m.in. jego imię i nazwisko oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych. Wykaz osób posiadających państwowe uprawnienia jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.  

Zarobki tłumacza

To, ile zarabia tłumacz języka angielskiego, zależy od kilku czynników. Duże znaczenie ma np. region i wielkość miasta, które wpływają nie tylko na stawki, ale również na liczbę zleceń. 5100 zł brutto – tyle wynosiła mediana płac na tym stanowisku w 2017 r. Pracownicy mogli liczyć także na benefity, np. dofinansowanie zajęć sportowych (29%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (24%), świadczenia socjalne (18%) oraz ubezpieczenie na życie (12%). 69% tłumaczy wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Warto zwrócić uwagę, że znaczny odsetek tłumaczy wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. W ich przypadku obowiązuje zasada – im więcej wykonanych zleceń, tym większe wynagrodzenie.

Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl.: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Talent czy ciężka praca – co sprzyja osiąganiu sukcesów?