Ile zarobisz jako konstruktor?

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie konstruktora wynosiło 5700 zł lub 5900 zł brutto – w zależności od specjalizacji. Na podobne płace mogli liczyć specjaliści, tacy jak graphic designer czy magister farmacji. 

Konstruktor – zarobki i wymagania

Praca konstruktora rozpoczyna się od stworzenia projektu, rysunków i dokumentacji technicznej. Konstruktor sporządza również wycenę, która ma duże znaczenie dla inwestora. Płace i wymagania, jakie należy spełnić, różnią się m.in. w zależności od specjalizacji: 

  • Konstruktor elektryk – 5700 zł brutto

O posadę konstruktora elektryka mogą ubiegać się absolwenci elektrotechniki. Zdarza się, że pracodawcy oczekują także dodatkowych uprawnień, np. SEP E. W tym zawodzie istotną rolę odgrywa umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a zwłaszcza programów: AutoCad lub WS-CAD. Ważne, by konstruktor elektryk wykazywał się również znajomością języka angielskiego, co najmniej na poziomie komunikatywnym. 

6 powodów, dla których warto uczyć się języków obcych

  • Konstruktor mechanik – 5900 zł brutto

Posada konstruktora mechanika jest zarezerwowana dla osób, które ukończyły mechanikę i budowę maszyn. Szanse w rekrutacji mają również absolwenci innych kierunków funkcjonujących w ramach wydziałów mechanicznych politechnik, np. automatyki i robotyki czy mechatroniki. Dla pracodawców duże znaczenie ma wiedza techniczna oraz doświadczenie. Ważne, by konstruktor sprawnie posługiwał się specjalistycznymi programami do projektowania (Inventor, AutoCad, ProEngineer itp.). 

  • Konstruktor CAD – 5900 zł brutto

Rozwiązania techniczne proponowane przez konstruktorów CAD przyczyniają się do rozwoju branży CNC, która produkuje przy zastosowaniu maszyn sterowanych numerycznie. Zawód konstruktora może wykonywać osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne. Preferowane kierunki to automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. Konieczna jest także znajomość programów CAD / CAM. Aby zająć samodzielne stanowisko konstruktora CAD, trzeba posiadać doświadczenie zawodowe. 

Ile zarabia konstruktor CAD?

Niezależnie od specjalizacji technicznej, warto zdobywać doświadczenie w trakcie studiów. Dzięki proaktywnej postawie wejście na rynek pracy jest mniej stresujące, a warunki zatrudnienia na początku drogi zawodowej – atrakcyjniejsze.  

Dane dotyczące zarobków pochodzą z analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Prezentowana jest mediana wynagrodzeń, czyli wartość środkowa. 

Konstruowanie a kompetencje miękkie

Aby zostać konstruktorem, trzeba posiadać nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale również określone cechy i predyspozycje. Kluczową rolę odgrywają: zmysł techniczny i umiejętności analityczne. Niezbędna jest również wyobraźnia i zdolność przewidywania, która umożliwia wykonywanie prac projektowych. Pracodawcy oczekują także umiejętności pracy w zespole. 

10 cech dobrego kierownika