Inflacja a kredyt hipoteczny, czyli wyzwania finansowe pracowników

Polacy mierzą się z kryzysem finansowym, który ma bezpośredni wpływ na wysokość zarobków oraz budżet każdego gospodarstwa domowego. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się kredytobiorcy – przede wszystkim ci, którzy są obciążeni kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej. Według raportu „Praca w czasach zmian: inflacja i stopy procentowe kontra postawy zawodowe” przeprowadzonego przez Pracuj.pl większość Polaków odczuwa negatywne skutki tego, że płace rosną nieproporcjonalnie do wzrostów cen.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Inflacja a zarobki – wpływ na budżet Polaków
• Inflacja a kredyt – trudności dla kredytobiorców

Inflacja a zarobki – wpływ na budżet Polaków

Inflacja ma ogromny wpływ na budżet domowy Polaków. Aż 8 na 10 badanych przez Pracuj.pl deklaruje, że pensja, którą dysponują, starcza im na mniej wydatków niż rok temu. Ma to związek przede wszystkim ze wzrostem cen żywności, paliwa, energii, a w konsekwencji także usług. Część Polaków ma również kredyty, w tym wyjątkowo obciążające kredyty hipoteczne, których spłata pochłania nawet ponad połowę miesięcznego wynagrodzenia.

Jak pokazuje raport, 4 na 10 respondentów zdecydowało się podreperować domowy budżet za pomocą dodatkowej pracy lub zleceń. To pokazuje, że niemal połowa osób odczuwa deficyt finansowy związany z inflacją. Dlatego też pracownicy podejmują rozmowy z pracodawcami i ubiegają się o podwyżkę, która może zminimalizować oddziaływanie inflacji na portfele. Niestety nierzadko spotykają się z odmową, ze względu na kryzysy, z którymi borykają się same firmy. W związku z tym wielu pracowników myśli o zmianie pracy.

Relacja między rosnącą inflacją a zarobkami, które nie nadążają za wzrostem cen, utworzyła trend zmian na rynku pracy. Ponad 50% badanych zwróciło bowiem uwagę na to, że są gotowi do szukania lepiej płatnej pracy, która pomoże im załatać dziurę budżetową.

| Podwyżka – o ile procent może być większa Twoja wypłata?

Inflacja a kredyt – trudności dla kredytobiorców

Najwięcej trudności z zachowaniem płynności finansowej mają kredytobiorcy, zwłaszcza ci, którzy wzięli kredyt ze zmienną stopą procentową. Dlaczego tak się dzieje? Jak inflacja wpływa na kredyt? Stopa referencyjna kredytu od 2020 roku wzrosła od 1% aż do niemal 7%, co przełożyło się bezpośrednio na podniesienie rat kredytowych – w niektórych przypadkach nawet o kilka tysięcy złotych.

Nierosnące zarobki a kredyt hipoteczny to temat, który spędza sen z powiek wielu Polaków. 35% pracujących, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje posiadanie kredytu hipotecznego ze zmienną stopą. Dla aż 59% spośród tych respondentów był to argument do rozmów z pracodawcami na temat podniesienia pensji. Rosnąca wysokość kredytu a zarobki, które niekiedy są niezmienne nawet przez cały okres trwania inflacji, sprawiają, że pracownicy oczekują również praktycznych benefitów (np. w formie bonów na zakupy, dofinansowania posiłków, poszerzonych pakietów medycznych), które odciążą ich budżety domowe.

W ten sposób chcą zminimalizować różnicę bytową między rokiem 2022 a poprzednimi latami. Część pracowników wręcz domaga się podwyżki inflacyjnej. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona obowiązkowa – od decyzji pracodawcy zależy, czy osoba zatrudniona ją otrzyma.

| System wynagradzania w firmie. Jakie są najważniejsze formy wynagradzania pracowników?

Dla wielu Polaków zmiana pracy w trakcie postępującej inflacji to ryzyko, które są skłonni podjąć. Ale to też często szansa na lepsze możliwości rozwojowe i finansowe. Część osób decyduje się jednak pozostać w stabilnym miejscu pracy i czekać na korzystniejszą sytuację na rynku. Warto jednak zauważyć, że posiadacze kredytów hipotecznych nie mogą prędko liczyć na polepszenie sytuacji. Dlatego to właśnie oni częściej podejmują ten krok i szukają zatrudnienia w innym miejscu.