Inżynier budownictwa - predyspozycje

Praca inżyniera budownictwa jest trudna i odpowiedzialna. Osoba, która chce ją wykonywać, powinna ukończyć studia, odbyć praktykę zawodową i uzyskać uprawnienia państwowe. Ważne, by posiadała także odpowiednie predyspozycje, np. umiejętność logicznego myślenia i formułowania zrozumiałych komunikatów.

Wymagania w pracy inżyniera budownictwa

Kwalifikacje, jakie powinien posiadać inżynier budownictwa, zostały wskazane w ustawie Prawo budowlane. Osoba, która pełni funkcje kierownicze na budowie, powinna ukończyć studia na odpowiednim kierunku (budownictwo, architektura, budownictwo dróg i mostów itp.) i odbyć praktykę zawodową. Ważne, by kandydat posiadał nie tylko uprawnienia zawodowe, ale również określone predyspozycje, tzn.:

  • Ścisły umysł

Projektowanie budynków, mostów itp. to zadanie dla kogoś, kto potrafi przewidywać i zauważać związki przyczynowo-skutkowe. Takie kompetencje są przydatne także na etapie realizowania inwestycji. Inżynier budowy odpowiada za terminowe wykonanie projektu i kieruje zespołem pracowników.

6 zawodów dla umysłów ścisłych

  • Wyobraźnia przestrzenna

W pracy na budowie niezbędna jest także zdolność wyobrażania sobie obiektów budowlanych, które istnieją wyłącznie w fazie projektów. Ważne, by inżynier, patrząc na plac budowy, stale wizualizował sobie końcowy efekt starań.

  • Skrupulatność

Zarówno poważne błędy konstrukcyjne, jak i drobne niedociągnięcia w budowie wpływają na komfort eksploatacji i bezpieczeństwo użytkowników. Inżynier powinien skutecznie im zapobiegać, a jeśli to niemożliwe, to wykrywać i naprawiać je jak najwcześniej.  

  • Odpowiedzialność

Niedbały stosunek do zadań stanowi poważne zagrożenie w pracy budowlańca. Ważne, by inżynier poważnie podchodził do swoich obowiązków i brał odpowiedzialność za działania własne i podwładnych.    

  • Umiejętność podejmowania decyzji

Inżynier budowy zarządza pracami i zespołem pracowników. Taka osoba powinna szybko podejmować mądre decyzje. Wymaga to wiedzy fachowej, doświadczenia i inteligencji.

  • Umiejętności interpersonalne / kompetencje społeczne

Ważne, aby osoba, która zarządza ludźmi i pozostaje w kontakcie z klientami, instytucjami itd., była komunikatywna, asertywna, opanowana i kulturalna. Dzięki takim cechom można realizować projekt nie tylko fachowo, ale również sprawnie i w przyjaznej atmosferze.

Inżynier budownictwa – zarobki

W 2018 r. przeciętna miesięczna pensja inżyniera budownictwa wynosiła 5900 zł brutto. Inżynier budownictwa drogowego zarabiał przeciętnie 5800 zł brutto. Podobne płace uzyskiwali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, takich jak: inżynier budowy w budownictwie mieszkaniowym (5800 zł brutto) i inżynier budowy w budownictwie energetycznym (6000 zł brutto). Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl. Podane kwoty to mediany, czyli wartości środkowe w szeregu liczb ustawionych w kolejności od najniższej do najwyższej. To oznacza, że połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej wskazanych kwot.

Mediana zarobków w Europie