Inżynier telekomunikacji – ile zarabia i czym się zajmuje?

Praca inżyniera telekomunikacji wymaga szczegółowej wiedzy i znajomości najnowocześniejszych rozwiązań w tej dziedzinie. Jego zadaniem jest wdrażanie różnych systemów łączności, a także zabezpieczenie sprawności i niezawodności ich funkcjonowania. 

5 firm oferujących pracę w domu

Inżynier telekomunikacji – praca z perspektywami

Zapotrzebowanie na usługi związane z szeroko rozumianą telekomunikacją jest ogromne. Korzystamy z nich zarówno w domu, jak i w pracy. Na niwie zawodowej najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacyjne przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy, ale też ograniczenia kosztów związanych z jej wykonywaniem. Inżynier telekomunikacji ma zatem doskonałe perspektywy rozwoju zawodowego, oczywiście pod warunkiem, że będzie na bieżąco z różnymi narzędziami i systemami. Wiele firm korzysta z nowoczesnych usług, takich jak GPS, telepraca, wideokonferencje czy telefonia IP, więc i możliwości zatrudnienia dla inżynierów specjalizujących się w tym obszarze nie brakuje.

Opis stanowiska i wymagania

Jednym z podstawowych warunków, jakie trzeba spełnić, by móc starać się o pracę w zawodzie inżyniera telekomunikacji, jest ukończenie kierunkowych studiów. W tej profesji doskonale sprawdzą się pasjonaci, dla których stałe aktualizowanie wiedzy zawodowej będzie przyjemnością. Technika rozwija się w bardzo szybkim tempie, więc nadążanie za wszystkimi nowinkami jest na tym stanowisku po prostu nieuniknione. Oprócz tego liczą się znajomość języków obcych, umiejętność logicznego myślenia, analityczny umysł oraz cierpliwość, wytrwałość i umiejętność pracy w grupie. Do głównych zadań inżyniera telekomunikacji należą m.in.:

  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, na które istnieje zapotrzebowanie w zatrudniającej go firmie,
  • wykonywanie pomiarów i testów, których celem jest ocena jakości pracy i sprawności implementowanego sprzętu,
  • tworzenie stanowisk pomiarowych niezbędnych do sprawowania prawidłowego nadzoru nad efektywnością sieci i sprzętu,
  • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw serwisowych instalacji,
  • przeprowadzanie prób bezpieczeństwa sieci.

Zarobki na stanowisku inżyniera telekomunikacji

Mediana zarobków inżynierów telekomunikacji wynosi 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że połowa osób pracujących na tym stanowisku zarabia więcej, a połowa mniej. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl w 2018 roku. 

Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

W parze z atrakcyjnymi warunkami płacowymi idzie możliwość korzystania z wielu świadczeń pozapłacowych. Popularnymi benefitami przyznawanymi inżynierom telekomunikacji są: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, służbowy telefon do celów prywatnych oraz ubezpieczenie na życie. 

Zarobki inżyniera telekomunikacji  i osób pracujących w wielu innych zawodach sprawdzisz na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/ .