Jak oszczędzają i wydają Polacy?

Coraz więcej Polaków przekonuje się do oszczędzania jako bezpiecznej i pewnej formy gromadzenia kapitału na przyszłość. Obawy o sytuację finansową na emeryturze, dążenie do realizacji marzeń i pasji czy też chęć odłożenia pieniędzy dla dzieci albo wnuków to najczęstsze powody, dla których decydujemy się na odkładanie pieniędzy.

Oszczędności Polaków GUS

Główny Urząd Statystyczny prowadzi szczegółowe badania na temat tego, jak wygląda sytuacja finansowa Polaków i na co przeznaczają oni zarobione przez siebie pieniądze. W 2017 r. - w porównaniu do poprzedniego roku - realny wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych wyniósł 6,3%. Czy większe dochody to także większe oszczędności?

Wydatki Polaków w świetle badań GUS

Z badań GUS dotyczących sytuacji finansowej Polaków w 2017 r. wynika, że największą część wypłaty pochłaniają wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe (24,3%). Dalsze w kolejności są:

  • rachunki związane z użytkowaniem mieszkania oraz źródłami energii (prąd, gaz) – na nie przeznaczamy 19,5% miesięcznych wydatków
  • transport (wydatki związane z użytkowaniem samochodu oraz opłaty na przejazdy komunikacją miejską) – 8,7% miesięcznych wydatków
  • rekreacja i kultura (wyjścia do kina, opłaty za siłownię i kluby fitness, koncerty, przedstawienia teatralne, zakup książek i płyt etc.) – 6,9% miesięcznych wydatków
  • opłaty związane ze zdrowiem (wizyty u specjalistów, zakup lekarstw) pochłaniają 5,5% miesięcznych wydatków
  • na zakup odzieży i obuwia przeznaczamy średnio 5,3% miesięcznych wydatków
  • na wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego przeznaczamy średnio 5,2% miesięcznych wydatków

W tym zestawieniu znalazły się także dane dotyczące wydatków na łączność, edukację, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, restauracje i hotele, kieszonkowe oraz pozostałe towary i usługi.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html

Polacy i ich poduszka finansowa

Posiadanie rezerwy finansowej jest ważne z wielu względów. Przede wszystkim pozwala zabezpieczyć się na wypadek utraty źródła dochodu. Choć coraz większy odsetek Polaków zdaje sobie sprawę z tego, jak korzystne jest oszczędzanie, to nadal niewielu dorosłych pracujących obywateli naszego kraju może sobie pozwolić na comiesięczne odkładanie pewnej kwoty. Według badań CBOS połowa gospodarstw domowych deklarujących posiadanie jakichkolwiek oszczędności mogłaby się utrzymać ze zgromadzonych przez siebie środków przez 2 - 6 miesięcy.  

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_002_07.PDF

Posiadanie tzw. poduszki finansowej pozwala zapewnić sobie minimalne poczucie bezpieczeństwa. Wyrobienie w sobie nawyku oszczędzania nawet najmniejszych kwot prędzej czy później zaprocentuje.