Jak wyższa płaca minimalna w 2020 r. wpłynie na rynek pracy?

W 2020 r. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie zarobi mniej niż 2600 zł brutto miesięcznie. Wyraźnie wyższa płaca minimalna wpłynie nie tylko na sytuację materialną poszczególnych pracowników, ale również na to, co wydarzy się na rynku zatrudnienia. 

Jak prognozują specjaliści, po fazie wyraźnego wzrostu, w latach 2020-2024 na rynku pracy nastąpi etap stabilizacji. W związku z zapowiadaną podwyżką płacy minimalnej zaostrzy się rywalizacja na płace (w 2024 r. najniższa pensja krajowa ma wynosić 4000 zł brutto, co spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia). Choć z zapowiedzi wynika, że w 2024 r. w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, zatrudnienie spadnie o 3,5%, obecnie zapotrzebowanie rynku na pracowników wciąż jest dodatnie. Przedsiębiorstwa częściej deklarują chęć zatrudniania niż zwalniania, a bezrobocie od miesięcy utrzymuje się na niskim poziomie (ok. 5,5%). 

Wrzesień 2019 r. – od 30 lat stopa bezrobocia nie była niższa

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1435958,wzrost-placy-minimalnej-spadek-zatrudnienia.html