Jak zostać operatorem koparki?

Praca operatora koparki wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga uprawnień. Pracodawcy często oczekują również doświadczenia. Liczą się także predyspozycje do wykonywania zawodu, m.in. dokładność, ostrożność, odpowiedzialność i zdolność koncentracji.

Uprawnienia operatora koparki

Jeśli jesteś odpowiedzialny, uważny i potrafisz koncentrować się na zadaniach, możesz spróbować swoich sił w zawodzie operatora koparki. Ważne, żebyś zdobył uprawnienia zawodowe. W tym celu konieczne jest uczestnictwo w kursie i zdanie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Organ, który wydaje uprawnienia, to Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszty kursu i egzaminu pracownik pokrywa zwykle we własnym zakresie. Można ubiegać się o dofinansowanie np. z urzędu pracy.  

Zakres wiedzy i umiejętności, jakie zdobywa kursant, obejmuje m.in.: dokumentację techniczną, podstawy elektrotechniki, budowę koparki, elementy hydrauliki oraz technologię robót. W trakcie nauki uczestniczy się także w zajęciach praktycznych. Aby wziąć udział w kursie, trzeba posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe i mieć ukończone 18 lat. Niezbędne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi koparki. Łączny czas trwania kursu to ok. 200 godzin.  

W ofertach pracy dla operatorów koparki często pojawia się wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B. Jest ono niezbędne, jeśli pojawia się konieczność poruszania się po drogach publicznych.

Czy operator musi mieć doświadczenie?

Z wykonywaniem zawodu operatora koparki wiąże się duża odpowiedzialność i wysokie ryzyko, dlatego pracodawcy poszukują osób z doświadczeniem. Zdarzają się jednak oferty, w których nie występuje taki wymóg. Aby być na bieżąco, możesz korzystać z aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Jeśli zainstalujesz ją w swoim telefonie, będziesz mógł w dowolnym czasie i miejscu przeglądać ogłoszenia i odpowiadać na wybrane oferty.  

Aplikacja mobilna sposób na szybkie znalezienie pracy

Można doskonalić umiejętności podczas kursu. Osoby, które nie miały do czynienia z obsługą koparki, uczestniczą w dodatkowych zajęciach praktycznych, w wymiarze 26 godzin.    

Praca na koparce – zarobki

Mediana płac operatora koparki w 2017 r. wynosiła 4500 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Poziom płac w zawodzie operatora był zbliżony do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Najlepiej wynagradzani operatorzy koparki otrzymywali wynagrodzenie przekraczające 7000 zł brutto. Zdecydowana większość (powyżej 95%) zatrudnionych wykonywała obowiązki na podstawie umowy o pracę. Część pracowników, oprócz pensji, otrzymywała także benefity, takie jak: ubezpieczenie na życie (14%), świadczenia socjalne (11%), bony towarowe (10%) i bony żywieniowe (8%).  

Operator koparki – zarobki i wymagania