Jak zostać operatorem wózka widłowego?

3200 zł brutto to przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku: operator wózka widłowego. Do tego doliczane są również premie i benefity, np. ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne i bony towarowe.   

Jak zdobyć uprawnienia operatora?

Aby zostać operatorem wózka widłowego, konieczne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010790849).

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szczegółową tematykę ustala komisja kwalifikacyjna. Podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi pozytywny wynik egzaminu.

Dokumenty uprawniające do prowadzenia wózków to:

O uprawnienia mogą ubiegać się osoby, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • zdobyły co najmniej podstawowe wykształcenie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Jeśli charakter pracy wymaga poruszania się po drogach publicznych, osoba starająca się o uprawnienia powinna posiadać również prawo jazdy.  

Predyspozycje zawodowe

Od operatorów wózków widłowych oczekuje się nie tylko kwalifikacji. Liczą się również kompetencje miękkie, takie jak np. zaangażowanie, potrzeba rozwoju czy inicjatywa.   

5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych mogą być pomocne na stanowisku magazyniera.

Ile zarabia magazynier?

Operator wózka widłowego – zarobki

W 2017 r. mediana płac na stanowisku: operator wózka widłowego wynosiła 3200 zł brutto. 45% zatrudnionych uzyskiwało premię co miesiąc. Operatorzy otrzymywali także benefity: ubezpieczenie na życie (31%), świadczenia socjalne (31%), bony towarowe (22%) oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej (20%). Więcej na temat zarobków operatorów wózków i przedstawicieli innych zawodów na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Niezależnie od tego, o jaką pracę się ubiegasz i jakie masz kwalifikacje, przygotuj się do rekrutacji.