Jak zostać programistą CNC?

Ukończenie uczelni technicznej, na przykład na kierunku: automatyka i robotyka, ułatwia naukę programowania urządzeń CNC. Aby wykorzystać wiedzę w praktyce, można zdobywać doświadczenie m.in. jako operator tokarki lub frezarki.

Zastosowanie maszyn sterowanych numerycznie

Dzięki technologii CNC przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzają produkty wysokiej jakości w stosunkowo krótkim czasie. Umożliwia to realizację wysokich norm i przekłada się na zarobki firmy.

Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

Automatyzacja maszyn sprawia, że praca operatora sprowadza się do obsługi odpowiednio zaprogramowanego urządzenia, doboru materiałów i modyfikacji ustawień sprzętu.   

Wymagania wobec programistów CNC

Aby urządzenie, np. tokarka, wykrawarka czy frezarka, spełniało swoje funkcje i wykonywało produkty o określonych parametrach, niezbędne jest jego zaprogramowanie. Zajmują się tym programiści CNC, którzy działają według określonej metody programowania. Jej wybór może zależeć np. od miejsca programowania (warsztat albo biuro technologiczne), rodzaju komputera (PC, CNC) lub urządzenia wychwytującego błędy (drukarka, monitor graficzny, maszyna).

Aby zostać programistą CNC, trzeba posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Zdobywa się je m.in. w trakcie studiów. Kierunek, który warto wziąć pod uwagę podczas rekrutacji na uczelnie, to np. automatyka i robotyka. W tym zawodzie liczy się też doświadczenie. Warto zdobywać je, nie tylko programując, ale także obsługując obrabiarki oraz inne urządzenia działające dzięki sterowaniu numerycznemu. Kandydaci na operatorów uczestniczą w specjalistycznych kursach. Po ich ukończeniu otrzymują bezterminowe certyfikaty potwierdzające kompetencje.     

Ile zarabia operator CNC?

Programista CNC – zarobki

5100 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac technologa programisty CNC. Połowa pracowników uzyskiwała niższe wynagrodzenie niż 5100 zł brutto, a połowa – wyższe. Co czwarty programista CNC zarabiał ponad 6000 zł brutto.  

Zarobki w branży CNC

Wysokość płac zależy nie tylko od stanowiska, doświadczenia czy systemu wynagradzania. Znaczenie ma również rodzaj umowy. Ponad 95% programistów CNC wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. W przypadku takich osób wynagrodzenie brutto jest pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o składki ZUS.

https://zarobki.pracuj.pl

Pracownicy programujący maszyny sterowane numerycznie - oprócz pensji - otrzymywali także comiesięczne premie. Na taki dodatek mogło liczyć 28% zatrudnionych. Do najczęściej przyznawanych benefitów należały:

  • świadczenia socjalne (26%),
  • ubezpieczenie na życie (15%),
  • dofinansowanie zajęć sportowych (15%),
  • prywatna opieka medyczna (11%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?