Jak zostać technologiem żywności?

Aby pracować w zawodzie technologa żywności, trzeba posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe i umiejętności miękkie, takie jak: dokładność, samodzielność i odporność na stres. 4700 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja technologa w zakładzie produkcyjnym. Pracownicy mogli liczyć również na benefity: świadczenia socjalne, dofinansowanie zajęć sportowych oraz bony towarowe.  

Technolog żywności – praca

Stanowisko technologa żywności funkcjonuje np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Osoba, która je zajmuje, jest odpowiedzialna za to, by proces produkcji żywności przebiegał bez zakłóceń, a produkty miały wysoką jakość. Do zadań pracownika należy również rozwijanie oferty zakładu i opracowywanie receptur nowych artykułów spożywczych.

Praca na stanowisku technologa żywności wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ewentualne błędy mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje – zarówno dla firmy, jak i dla osób spożywających wytwarzane produkty. Niewątpliwie potrzebna jest odporność na stres. Duże znaczenie ma również rzetelność i dokładność. Wszelkie zaniedbania zwiększają ryzyko popełnienia błędu. Ze względu na częsty kontakt ze współpracownikami, technolog żywności powinien być osobą komunikatywną.

5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

Jak zostać technologiem żywności?

Tytuł technologa żywności można uzyskać, kończąc technikum. Pracodawcy często jednak oczekują wykształcenia wyższego, dlatego warto podjąć studia na kierunku: technologia żywności i żywienia. Podczas rekrutacji na uczelnie liczą się wysokie wyniki na egzaminie maturalnym np. z biologii i chemii.

Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?

W toku studiów poznaje się zagadnienia związane m.in.: z chemią żywności, maszynoznawstwem i inżynierią przemysłu spożywczego, zarządzaniem procesem produkcyjnym, projektowaniem produktu, prawem żywnościowym oraz marketingiem żywności. Wiedza zdobyta w trakcie nauki umożliwia wykonywanie trudnych obowiązków technologa żywności. Absolwent może podjąć pracę m.in. w firmie produkcyjnej, laboratorium zajmującym się badaniem żywności lub w przedsiębiorstwie specjalizującym się w doradztwie.

Ile zarabia technolog w zakładzie produkcyjnym?

W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie technologa produkcji wynosiło 4700 zł brutto. Ponad 95% zatrudnionych wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Od wynagrodzenia pracownika etatowego odlicza się składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Wartość wynagrodzenia niektórych pracowników była wyższa dzięki korzyściom pozapłacowym. Do najczęściej przyznawanych benefitów należały: świadczenia socjalne (26%), dofinansowanie zajęć sportowych (26%), bony towarowe (19%) i ubezpieczenie na życie (19%).

Aby otrzymać wymarzoną pracę, zrób dobre wrażenie podczas rekrutacji.