Ścieżka kariery i zarobki w policji – jak wygląda kariera w tym zawodzie?

Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby mundurowej oraz osiągnięcia i wyniki pracy. Zarobki w policji są z kolei ściśle związane z tym, jakie stanowisko aktualnie zajmujesz. Dowiedz się, jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie oraz ile można zarobić.

Czego dowiesz się z artykułu?

Wymagania, wykształcenie na policjanta i rekrutacja
Ścieżka kariery w policji – jakie są poszczególne etapy rozwoju zawodowego policjanta?
Wynagrodzenie policjanta – z czego się składa?
Praca w policji – zarobki w zależności od stanowiska

| Zarobki geodety

Wymagania, wykształcenie na policjanta i rekrutacja

Kto może pracować jako policjant? Osoba, która chce podjąć służbę, musi posiadać polskie obywatelstwo. Kolejnym warunkiem jest co najmniej średnie wykształcenie do policji. Liczy się także niekaralność i posiadanie pełni praw publicznych. W trakcie rekrutacji sprawdzany jest również stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Więcej informacji na temat tego, jakie wymagania należy spełnić, aby pracować w policji, znajdziesz tutaj.

Jak czytamy w informatorze dla kandydatów do pracy w policji, aby wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć w komendzie wojewódzkiej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (doświadczenie zawodowe nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia służby),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Kolejny etap rekrutacji to analiza dokumentów. Po przejściu wstępnej weryfikacji kandydaci przystępują do testu wiedzy, który składa się z 40 pytań. Odpowiedzi wybiera się spośród 4 dostępnych wariantów. Zakres sprawdzanej wiedzy obejmuje funkcjonowanie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Kandydaci muszą przejść także testy sprawnościowe i test psychologiczny. Ostatnie etapy to rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska. W rekrutacji na policjanta bardzo duże znaczenie ma wykształcenie. Absolwenci prawa, ekonomii, administracji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego otrzymują dodatkowo 8 punktów. Osoby, które ukończyły inne kierunki i zdobyły tytuł magistra, mogą liczyć na 6 punktów. Tytuł licencjata lub inżyniera gwarantuje 4 dodatkowe punkty.

Osoba, która pomyślnie przejdzie rekrutację, obowiązkowo odbywa około półroczne szkolenie podstawowe w szkole policyjnej. Przygotowanie kończy się egzaminami. Następnie rozpoczyna się służba w oddziale prewencji, która trwa 53 dni. Jest to okres adaptacji, w którym policjant odbywa 37 służb i dodatkowo przez 2 dni uczestniczy w zajęciach szkoleniowych. Następnie jest kierowany do jednostki policji, gdzie wykonuje zadania zlecone przez przełożonego.

| Mechanik samochodowy – jak nim zostać?

Ścieżka kariery w policji – jakie są poszczególne etapy rozwoju zawodowego policjanta?

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przez pierwsze 3 lata odbywa się służbę przygotowawczą. Dopiero po tym czasie jest możliwy pierwszy awans. Sprawdź, jak wygląda ścieżka kariery w policji:

 • posterunkowy – 1 rok,
 • starszy posterunkowy – 1 rok,
 • sierżant – 2 lata,
 • starszy sierżant – 2 lata,
 • sierżant sztabowy – 2 lata,
 • młodszy aspirant – 3 lata,
 • aspirant – 3 lata,
 • starszy aspirant – 2 lata,
 • aspirant sztabowy – 4 lata,
 • podkomisarz – 3 lata,
 • komisarz – 4 lata,
 • nadkomisarz – 4 lata,
 • podinspektor – 3 lata,
 • młodszy inspektor – 4 lata,
 • inspektor – 4 lata.

Zasady awansowania wynikają m.in. z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, a także z ustawy o Policji.

Wynagrodzenie policjanta – z czego się składa?

Pensja funkcjonariusza policji składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjanci mają prawo również do innych składników wypłaty. W skład pensji policjanta wchodzą:

 • zasadnicze wynagrodzenie policjanta,
 • dodatek stażowy,
 • dodatki: służbowy/funkcyjny oraz za stopień,
 • mundurówka,
 • trzynasta pensja,
 • świadczenia w ramach systemu socjalnego, np.: mieszkanie służbowe, zasiłek na zagospodarowanie, nagroda jubileuszowa, zwrot kosztów dojazdu do pracy (jeśli miejsce pracy znajduje się poza miejscowością zamieszkania), dopłata do wypoczynku.

| Kontroler ruchu lotniczego – wymagania, obowiązki, zarobki

Praca w policji – zarobki netto w zależności od stanowiska

Policjant – ile zarabia tak naprawdę? Okazuje się, że wysokość uposażenia zależy m.in. od stażu i stopnia. Miesięczne zarobki uczestnika kursu (funkcjonariusz na stacjonarnym szkoleniu podstawowym) wynoszą średnio 2824 zł netto. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jej wypłata wynosi średnio 3014 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną do kwoty 3858 zł. Na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4253 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4508 zł. W 5. grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnią wypłatą 4787 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią osoby pracujące między innymi jako dyżurni i specjaliści – średnie zarobki policjanta na takich stanowiskach wynoszą 5312 zł.

Są to informacje dotyczące wynagrodzenia policjanta w 2020 roku, przedstawione w raporcie, który można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Policji.

 

Zarobki w policji wydają Ci się atrakcyjne, a jednocześnie czujesz, że służba policyjna jest dla Ciebie? Spróbuj swoich sił w rekrutacji!

| Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?