Jakie obowiązki ma trener wewnętrzny?

Trenerzy wewnętrzni to osoby zatrudniane przez duże firmy do przeprowadzania regularnych szkoleń dla swoich pracowników. Przedsiębiorstwa, w których tworzy się takie stanowisko, przywiązują dużą wagę do doskonalenia umiejętności i kompetencji personelu. 

Czym zajmuje się trener wewnętrzny?

Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za organizację i prowadzenie okresowych szkoleń, zazwyczaj z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich, takich jak autoprezentacja, motywacja, przywództwo i asertywność. Trener powinien być doskonale zaznajomiony ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu opracowywane przez niego programy szkoleniowe są dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Do jego zadań należy także rozpoznanie umiejętności, kompetencji i potencjału poszczególnych osób. Zebrane przez niego dane i obserwacje mogą stanowić ważny element dokumentu, jakim jest wewnętrzny raport hr. Skrupulatnie przeprowadzane i gromadzone informacje posłużą nie tylko trenerowi wewnętrznemu do opracowywania jeszcze bardziej trafnych i adekwatnych programów szkoleniowych, ale też pracodawcy, który na podstawie danych może podejmować decyzje dotyczące awansu. 

Jak pracodawcy motywują pracowników?

Cechy dobrego trenera wewnętrznego

Do objęcia stanowiska trenera nie jest co prawda wymagane ukończenie określonego kierunku studiów wyższych, ale praktyka pokazuje, że duże znaczenie w tej pracy mają umiejętności i wiedza z zakresu psychologii. Praca trenera wewnętrznego jest w dużej mierze oparta na nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji interpersonalnych. Kandydaci powinni być otwarci i komunikatywni. Inne cechy przydatne na tym stanowisku to:

  • samodzielność,
  • skrupulatność,
  • doskonale rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej,
  • odporność na stres.

Jak zostać trenerem wewnętrznym i ile można zarobić?

Do wykonywania zawodu trenera wewnętrznego dobrze przygotowują studia psychologiczne, ale wiedzę i umiejętności przydatne w tej pracy można zdobyć także na różnego rodzaju specjalistycznych kursach i szkoleniach. Można także na własną rękę poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie, sięgając po fachową literaturę. Osiągnięcie sukcesu w pracy trenera wewnętrznego będzie możliwe dzięki praktycznym działaniom i wykonywaniu ćwiczeń.

7 książek, które pomogą w karierze HR-owca

Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku trenera wewnętrznego wynosi 6,9 tys. zł brutto. Jest to mediana, czyli wartość środkowa. Oprócz pensji zachętą do pracy w takim charakterze mogą być stabilne warunki zatrudnienia – według badań Grupy Pracuj aż 92% trenerów wewnętrznych pracuje na podstawie umowy o pracę. Więcej danych dotyczących tego zawodu można znaleźć tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/human-resources-zasoby-ludzkie/trener-wewnetrzny.

Zarobki trenera wewnętrznego i przedstawicieli innych zawodów można sprawdzić na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/