Kasjer bankowy – jak nim zostać?

Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

Co robi kasjer bankowy?

Zakres zadań wykonywanych przez kasjera jest podobny w każdym banku. Osoby zajmujące tę posadę odpowiadają za działania, takie jak:

  • obsługa klientów, którzy wpłacają lub podejmują gotówkę, sprzedają lub skupują waluty, kupują obligacje Skarbu Państwa, realizują czeki itp.,
  • kontrolowanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  • kontrolowanie stanu gotówki w kasie i przekazywanie nadmiaru do skarbca,
  • zapewnianie klientom kompleksowej obsługi, udzielanie informacji itp. 

Kasjer – wymagania

Aby zostać kasjerem bankowym, zwykle należy legitymować się wyższym wykształceniem. Pracodawcy nie zawsze oczekują dyplomu ukończenia studiów, ale w wielu ofertach występuje taki wymóg. Preferowane kierunki to np. bankowość, rachunkowość itp. O posadę kasjera można ubiegać się w trakcie studiów. 

Ważne, by kandydat posiadał również podstawową wiedzę o finansach i wyrażał chęć ciągłego aktualizowania informacji i zdobywania nowych kompetencji. Osoba, która zamierza podjąć pracę w obsłudze klienta, powinna posiadać także kompetencje miękkie, takie jak: 

  • Komunikatywność

Zaspokojenie oczekiwań klienta to podstawowe zadanie kasjera. Ważne, aby pracownik potrafił je zidentyfikować. Potrzebna jest również umiejętność tłumaczenia rozmówcy zagadnień, które są dla niego niezrozumiałe. 

  • Kultura osobista

W bankach obowiązują określone standardy zachowania. Kasjer powinien życzliwie odnosić się do klientów - nawet wtedy, gdy nie są kulturalni. 

  • Opanowanie

Praca z ludźmi może wiązać się z przykrymi sytuacjami. Ważne, aby kasjer nie dał ponieść się emocjom, na przykład wtedy, gdy ma do czynienia z roszczeniowym, niekomunikatywnym czy agresywnym klientem.

  • Umiejętność pracy w stresie

Mimo nieprzyjemnych wydarzeń i innych stresorów związanych z pracą w banku kasjer powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i zachowywać się profesjonalnie. 

  • Otwartość

Ważne jest przyjazne usposobienie, zainteresowanie rozmową, uśmiech i autentyczne zaangażowanie w realizowane zadania.  

Jak odkryć, co chcesz robić w życiu?

Zarobki kasjera walutowego

3800 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana płac na stanowisku kasjera walutowego (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Część pracowników otrzymywała także benefity pozapłacowe, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (24%) i dofinansowanie zajęć sportowych (17%). Większość (73%) kasjerów walutowych stanowiły kobiety. 

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Przedstawione dane stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.